– Android-fragmenteringen øker

Men det er ikke bare negativt, mener app-leverandør.

– Android-fragmenteringen øker
Hver av firkantene i illustrasjonen representerer en unik Android-modell. Tolv av Samsungs Galaxy-modeller er representert blant de fjorten mest brukte enhetene. Ifølge OpenSignal var hele 47,5 prosent av de registrerte enhetene Samsung-enheter. Bilde: OpenSignal

Android-markedet er fragmentert, ikke bare når det gjelder versjoner av programvaren, men også mengden av ulike enheter med forskjellige spesifikasjoner og teknologier fra svært mange ulike leverandører. Dette er en utfordring for applikasjonsutviklere, men ikke verre enn at det finnes mer enn at det nå tilbys over én million ulike Android-applikasjoner via Google Play Store.

OpenSignal leverer en applikasjon med samme navn til både Android og iOS. Den skal blant annet kunne fortelle brukeren hvor det beste mobilnettet er i området hvor mobilen befinner seg.

Men OpenSignal benytter også applikasjonene til å lage interessant statistikk, blant annet om Android-fragmenteringen. Hittil i år har selskapet registrert nesten tolv tusen forskjellige Android-enheter, noe som er omtrent tre ganger så mange som det selskapet hadde registrert på samme tid i fjor. Hver av disse enheten benytter én av åtte ulike varianter av Android.

Ifølge både OpenSignal og Google er Jelly Bean-utgavene av Android (4.1 til 4.3) den mest utbredte utgaven av Android, foran Gingerbread-utgaven av Android (2.3.3 til 2.3.7), som ofte er i bruk på eldre eller enklere enheter som ikke tilfredsstiller maskinvarekravene til Android 4.x. Utviklere som ønsker et størst mulig kundegrunnlag, er derfor fortsatt nødt til å støtte i Gingerbread og kanskje også enda eldre versjoner. Mange applikasjoner vil uansett ikke kunne kjøres på disse enhetene på grunn av svak maskinvare.

Til tross for utfordringene fragmenteringen gir, mener OpenSignal at den også bidrar med fordeler, både for utviklere og brukere.

– Tilgjengeligheten av billige Android-mobiler (som sjelden benytter den nyeste versjonen) betyr at de er langt mer utbredt globalt enn iOS, så applikasjonsutviklere har et bredere publikum å bygge for. Det kan være vrient også, men den potensielle gevinsten gjør det definitivt verdt det. For forbrukere betyr ekstrem fragmentering av de kan få akkurat den telefonen de ønsker seg – stor eller liten, billig eller dyr, med en rekke ulike kombinasjoner av forskjellig funksjonalitet, skriver OpenSignal.

– Suksessen til Android-økosystemet kan ikke skilles fra dets fragmenterte «fritt tilgjengelig for alle»-natur. Det som denne rapporten gjør klart, er at alle former for Android-fragmentering er økende. Men for ofte blir dette ansett som et problem med Android, i stedet for en styrke – noe vi mener ikke tar med det større bildet. Selv om det helt klart er problemer knyttet til fragmenteringen (og som utviklere kjenner vi til dem altfor godt), er det feil å anta at det bare er en ulempe, skriver OpenSignal.

Selskapet mener også at fragmenteringen ikke er begrenset til operativsystemer og enheter.

– Det er også viktig for utviklere å tenke på innvirkningen av kontekstuell fragmentering, mangfoldet av ulike kontekster hvor enhetene faktisk blir brukt. Det som er relevant for én region, er kanskje ikke relevant i en annen, og utvikler må ta hensyn til ulikheter i ulikheter i nettverksytelse og -pålitelig når de designer sine apper. En annen relevant faktor er batteritid. Mens én dags batteritid kanskje er akseptabelt i den industrielle verdenen, vil det kanskje ikke egne seg i de framvoksende markedene. Det er viktig å huske at kriteriene som applikasjonsytelsen dømmes etter kan endres mellom regioner, ikke bare mellom enheter.

Hele rapporten og mer data er tilgjengelig her.

Les mer om: