Android over 80 prosent

Sterk vekst på grunn av lav pris.

Android over 80 prosent
Salget av smartmobiler fortsetter å vokse, særlig på grunn av økende etterspørsel etter lavprismodeller med Android eller Windows Phone. Bilde:

Både IDC og Gartner har denne uken kommet med rapporter om smartmobilmarkedet i årets tredje kvartal. IDC rapporterer om leveranser fra leverandørene, mens Gartner fokuserer på salg til sluttbrukere. Derfor kan ikke tallene helt uten videre sammenlignes.

Dette er forøvrig den andre rapporten IDC om tallene for tredje kvartal. Den første rapporten kom allerede i slutten av oktober. Den fokuserte på leveransene til de enkelte leverandørene, mens den nye rapporten forteller om markedsandelene til de ulike plattformene. Gartners rapport tar for seg markedsandelene til både plattformer og leverandører.

Vi starter med plattformtallene.

Begge de to analyseselskapene mener at Android nå, for første gang, har en markedsandel på mer enn 80 prosent, mens andelen var på drøyt 70 prosent for et år siden. Android-leveransene vokser raskere enn det veksten i det totale markedet det siste året, som var på mellom 39,9 og 45,8 prosent, avhengig av om det er IDC eller Gartner man spør.

De ledende smartmobilplattformene ifølge IDC.
De ledende smartmobilplattformene ifølge IDC. Bilde: IDC

IDC melder at 39,9 prosent av alle Android-mobilene ble levert av Samsung, mens ingen andre står for mer enn en ensifret prosentandel. De aller fleste leverandørene av Android-enheter har en markedsandel på under 1 prosent.

Ifølge Gartner foregikk 41 prosent av Android-salget i Kina. Men Samsung er det eneste ikke-kinesiske fabrikatet som er med på topp ti-listen i Kina.

Selv om det selges mer av Apples iOS-plattform i år enn på samme tid i fjor, er markedsandelene til iOS og iPhone fallende. Tredje kvartal er det generelt det svakeste for Apple fordi mange da venter på nye modeller, men iPhone-telefonene er for dyre til å oppnå store salgstall i de markedene hvor veksten i smartmobilsalget nå er størst.

De ledende smartmobilplattformene ifølge Gartner.
De ledende smartmobilplattformene ifølge Gartner. Bilde: Gartner

Det gjelder derimot ikke for Windows Phone, som vokser raskere enn alle andre mellom tredje kvartal i fjor og tredje kvartal i år. Salgsveksten skyldes for en stor del godt salg av Nokias billigere Windows-telefoner, men man må også ha i tankene at tredje kvartal i fjor var elendig for Windows Phone, siden Windows Phone 8 ennå ikke var lansert ved utgangen av kvartalet. Ifølge IDC sank markedsandelen til Windows Phone fra 3,5 til 2,0 prosent mellom andre og tredje kvartal i fjor. Virkelig sammenlignbare kvartalstall for Windows Phone kommer ikke før etter første kvartal av 2014. Nå er andelen på 3,6 prosent ifølge de to analyseselskapene, men andre analytikere mener at andelen har passert 4,0 prosent.

Ingenting tyder på at BlackBerrys snuoperasjon har lykkes. Salget har blitt mer enn halvert på et år, mens markedsandelen har blitt ytterligere svekket.

Salget av Bada- og Symbian-baserte enheter er tydelig i ferd med å fases ut. Begge deler har blitt redusert med nærmere 90 prosent på et år. De enda mindre plattformene opplever også negativ vekst og halvert markedsandel, ifølge Gartner. Men plattformer som Sailfish OS, Firefox OS, Ubuntu og Tizen har fortsatt ikke kommet skikkelig ut av startgropen, så dette kan fort endre seg.

Leverandører

Samsung er ifølge Gartner fortsatt den største leverandøren av smartmobiler globalt, men markedsandelen på 32,1 prosent står på stedet hvil, sammenlignet med tredje kvartal i fjor, selv om selskapet selger langt flere smartmobiler enn i fjor. Apple selger øker også salget, men markedsandelen faller altså.

De ledende leverandørene av smartmobiler ifølge Gartner.
De ledende leverandørene av smartmobiler ifølge Gartner. Bilde: Gartner

Det Apple taper i markedsandeler, vinnes av de mindre leverandørene. Men det er først og fremst Lenovo, LGT og Huawei, som ligger på tredje til femte plass på oversikten, som forsyner seg av markedsandelene.

Mobiltelefoner generelt

Følge Gartner utgjør smartmobilene nå 55 prosent av det totale enhetssalget av mobiltelefoner. Den totale veksten i mobilmarkedet er var på 5,7 prosent, noe som betyr at salget av enklere mobiltelefoner stadig blir kraftig redusert.

De ledende mobilleverandørene ifølge Gartner.
De ledende mobilleverandørene ifølge Gartner. Bilde: Gartner

Blant annet fordi Samsung selger flere smartmobiler enn det Nokia selger mobiltelefoner totalt, ligger Samsung på første plass blant mobilleverandørene, med Nokia på andre plass og Apple på tredje plass. Samtlige av de ti største mobilleverandørene, bortsett fra Nokia og ZTE, opplever både økt salg og økte markedsandeler. Men det er Samsung som har den største veksten i markedsandelen, målt i prosentpoeng.

    Les også:

Les mer om: