Aner ikke hvem Blåtann er

Bare i USA brukes det mer enn 10 milliarder dollar på å annonsere fordelene med megahertz, gigabyte og blåtannteknologi. Men begrepene går de fleste forbrukere hus forbi.

Bare i USA brukes det mer enn 10 milliarder dollar på å annonsere fordelene med megahertz, gigabyte og blåtannteknologi. Men begrepene går de fleste forbrukere hus forbi.

Skjønner du lite når begreper som Bluetooth, MP3, megahertz og gigabyte slynges mot deg? Du er ikke alene.

En undersøkelse utført av prosessorprodusenten AMD viser at folk flest ikke aner hva som menes med uttrykk som MP3, megahertz og Bluetooth. Dette virker bremsende på utbredelsen av nye teknologier.

En ny undersøkelse utført av AMDs Global Consumer Advisory Board (GCAB) som skal avsløre hvorfor mange mennesker stadig utsetter kjøp av nye teknologier, ble i dag offentliggjort.

Ifølge undersøkelsen, som er basert på svar fra mer enn 1500 konsumenter i Kina, Japan, USA og Storbritannia, er det svært mange potensielle kjøpere som ikke forstår språket til teknologiindustrien.

Kun tre prosent av de spurte greide å svare riktig på alle spørsmålene om teknologibegreper. Oppgavene besto blant annet av å forklare begreper som "MP3", "megahertz" og "Bluetooth". 65 prosent av de spurte greide å gjenkjenne den rette definisjonen på "megahertz" fra et utvalg på tre alternativer.

Selv blant de mest kunnskapsrike, det vil si de som greide å gjenkjenne definisjonen på minst syv av elleve teknologibegreper, var det bare omtrent en tredjedel som greide å finne den rette definisjonen på en digital videoopptaker (DVR).

Studien viste også at de minst kunnskapsrike, altså de med seks eller færre riktige svar, også er de som oftest vil utsette kjøp av teknologiprodukter på grunn av produktenes kompleksitet.

Omtrent 46 prosent av alle deltakerne i undersøkelsen sier klart at de ikke vil kjøpe noe som er komplisert å installere, og 62 prosent er svært enige i de "ønsker ting som virker uten at de må bruke tid på å installere dem".

- Høyteknologiindustrien bruker bare i USA mer enn 10 milliarder dollar på å reklamere for hastigheten og ytelsen til produkter. Men industrien utnytter ikke annonseringsutgiftene fullt ut når over halvparten av brukerne vi snakket med ikke forstår uttrykket megahertz, noe som brukes i de fleste av annonsene for personlige datamaskiner, sier Patrick Moorhead, formann i GCAB, i en pressemelding.

- Teknologiindustrien må forenkle vokabularet sitt slik at kunder over hele verden enklere kan forstå fordelene som teknologien kan gi dem.

Undersøkelsen viser også at PC-en er en innfallsport for å ta til seg andre konsumentteknologiprodukter. For eksempel har 87 prosent av de som planlegger å kjøpe en digital videoopptaker de neste tolv månedene, allerede en hjemme-PC.

Til toppen