Angrer patent på «outsourcing»

IBM sier det var feil å søke patent på teknologi for å sette ut tjenester.

Angrer patent på «outsourcing»

IBM sier det var feil å søke patent på teknologi for å sette ut tjenester.

26. mars publiserte USAs patentkontor en patentsøknad fra IBM, på «en metode og et system for strategisk global ressursutsetting», beregnet på bedrifter som skal flytte tjenester fra høykost- til lavkostland: Method and system for strategic global resource sourcing.

Patentsøknaden ble først allment kjent etter en artikkel i Times Herald-Record 30. mars. Avisa hører til i området i delstaten New York der IBM har sitt hovedkvarter, og følger naturlig nok selskapet med argusøyne.

Ifølge avisa dreier patentet seg først og fremst om teknologi for finne ut hvordan man best kan overføre amerikanske jobber til utlandet, uten å gå glipp av ordninger for skattelette.

Patentsøknaden ble levert i september 2007. Den ble først publisert 26. mars 2009. Denne dagen har symbolverdi for nervøse amerikanske IBM-ere: Det var da det ble kjent at selskapet er i ferd med å flytte tusener av årsverk fra USA til India.

Patentsøknaden er svært direkte med hensyn til målene for teknologien. De to første figurene ser slik ut:

Det etterlates altså ingen tvil om hva slags land man skal flytte tjenestene til.

Koordinator Lee Conrad i Alliance@IBM, en gruppe som prøver å fagorganisere IBM-ansatte, sier det er helt uhørt å ta patent på hvordan amerikanske arbeidsplasser kan flyttes til utlandet. John Hall, distriktets demokratiske medlem i representantenes hus, sier IBM opptrer «upatriotisk og uamerikansk».

Dagen etter, altså i går, kunne den samme avisa melde at IBM trekker patentsøknaden. (Det hindrer ikke at den i skrivende stund fortsatt er tilgjengelig på nettstedet til USAs patentkontor.)

IBMs talsperson Steve Malkiewicz opplyser til avisa at søknaden ble «sendt ved en feiltakelse og vil bli trukket». Begrunnelsen er prinsipiell: Malkiewicz sier søknaden sto i strid med selskapets syn på «patenter på forretningsmetoder».

Avisa peker på at IBM søkte et liknende patent i januar 2006, under tittelen A method for identifying human-resource work content to outsource offshore of an organization. Denne søknaden ble trukket i oktober 2007, og er ikke lenger tilgjengelig på patentkontorets nettsted. Påskuddet for å trekke den var at den manglet tilstrekkelig teknologisk innhold.

Som det går fram av de oppgitte datoene, ble den første søknaden trukket en måned etter at den nyeste ble levert.

    Les også:

Til toppen