Angrerettloven svekker forbrukernes rettigheter

Kjøper du et bokverk over Internett, og angrer på det, må du melde fra rimelig fort. Hvis ikke må du betale for alle bøkene

Kjøper du et bokverk over Internett, og angrer på det, må du melde fra rimelig fort. Hvis ikke må du betale for alle bøkene

Den 31. januar 2003 kom Ot.prp. nr. 37 (2002-2003) 'Om lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv.' ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettlova). Lovens utgangspunkt har til nå vært at når forbrukere handler over bl.a. nett så har forbrukeren 14 dagers angrerett fra varen i sin helhet er mottatt.

Dette har vært uavhengig av vare. Når de siste endringene trer i kraft kommer det et unntak for bokverk. Da kan forbrukere ikke vente til de har fått alle delene av et verk før det angres, så sant forbrukeren får en god beskrivelse av hva hele leveringen skal bestå av. Dette svekker noe forbrukernes rettigheter, håpet er likevel at dette balanserer rettighetene mellom bokforhandlere og bokkjøpere.

Angrerettloven trådde i kraft 1. mai 2001 og skal beskytte forbrukeren mot visse typer salg, hvorav internetthandel er en sentral bit. Salg i vanlig butikk er ikke inkludert. Den gjelder derimot ikke ved vanlig salg i butikk. Angrerettloven er viktig i forhold til plikter en nettbutikk har i forhold til å opplyse om handelen. Samtidig har loven gitt forbrukere en sterk rettighet i form av å kunne angre seg og returnere varen uten grunn, forutsatt at varen kan returneres.

Forslaget om å begrense angreretten gjelder kun bokverk, dvs en serie av bokverk som danner et hele, slik som et leksikon. Det ble vurdert om det var andre varer som kunne være aktuelle, men under høringsrunden kom ikke dette opp. Fremtiden får vise om det er andre varer som kan være aktuelle, slik som ved digitale varer.

Det nye utgangspunktet for bokverk er at retten til å angre kjøpet først begynner å løpe når forbrukeren har mottatt det første bindet i serien, forutsatt at dette bindet kommer sammen med informasjon som gjør det mulig for forbrukeren å danne seg en oppfatning av hele bokverket. Dette betyr at for de som handler med bokverk blir det viktig å opplyse om varens totale leveranse etter opplysningsplikten i loven, dvs. at det må opplyses om bl.a. den totale prisen på hele bokverket og da inkludert leveringskostnadene.

Til toppen