Animerte gymnasfag på nettet

Nettgymnas.no starter i disse dager opp et 'multimedia-gymnas' på Internett, der animasjoner og tale er hovedingrediensene.

Nettgymnas.no lanserer nå sitt undervisningsopplegg for studiekompetanse via Internett.

- Elevene begynner å strømme på, forteller daglig leder Trond Herfindal til digi.no.

Nettgymnaset er beregnet på folk som er på attføring eller på ulike voksenopplæringstiltak, og som mangler ett eller to fag for å få studiekompetanse til høyskoler eller universitet.

Elevene kan ta fagene norsk, engelsk, matematikk, nyere historie, samfunnslære og naturfag grunnkurs på Nettgymnas.no, og skal man ta alle seks fagene koster dette 23.000 kroner. Ellers varierer prisen fra 2.500 til 6.000 kroner per fag.

- Det er lagt opp slik at alt undervisningsopplegget blir tilgjengelig for brukeren, forteller Herfindal. Eksamen tas - som privatist - på offentlige videregående skoler enten før jul eller før sommeren.

Herfindal sier Nettgymnas.no tilbyr undervisning på en morsom måte, og har satset på tale og animasjoner. I tillegg kommer ordinære lærebøker.

- Det er ikke meningen at man skal lese 2.000 sider litteraturhistorie på skjerm, mener han.

For å ta ett eller flere av fagene på nettgymnaset trenger man, ifølge Herfindal, ikke mer enn 'normal' kjennskap til datamaskiner og litt erfaring med Internett-bruk. Det kreves heller ikke mye av PC-en, men lydkort må den ha.

Til toppen