Anke-dommer skeptisk til å påby Java i Windows

Ankeinstansen behandler Microsofts anke mot kjennelsen som påbyr ny Java i Windows. En av anke-dommerne har kritisert påbudet.

På bakgrunn av kjennelsen i den store monopolsaken mot Microsoft, rettet Sun et bredt anlagt søksmål mot Microsoft.

Et av kravene i dette søksmålet er et øyeblikkelig påbud om ny Java i Windows, til erstatning for den utdaterte utgaven Microsoft tviholder på etter en rettsrunde med Sun for flere år siden.

Rettssystemet har utsatt behandlingen av søksmålet, men det er gitt en kjennelse som påbyr Microsoft å integrere Suns nyeste Java i Windows. Microsoft anket denne kjennelsen, og anken ble hørt i går av et dommerpanel i 4th U.S. Circuit Court of Appeals.

    Les også:

Microsofts advokat gjentok argumentet som sier at siden Sun ikke har kunnet påvise uopprettelig skade som følge av Microsofts satsing på .Net framfor Java, er det ikke grunnlag for å kreve at Microsoft distribuerer konkurrentens produkt.

Suns advokat gjentok argumentet om at Java i Windows er påkrevet for å hindre Microsoft fra å bruke Windows-monopolet innen PC-er til å erobre en dominerende stilling innen systemer for mobile klienter.

En av de tre dommerne på panelet, Paul Neimeyer, kom med kritiske bemerkninger til kjennelsen som Microsoft har anket. Han sa at han ikke skjønte ordbruken i kjennelsen, spesielt der det står at Microsofts forbrytelser fra flere år tilbake kan få markedet for distribuerte IT-baserte tjenester til å vippe i Microsofts favør ("tip to Microsoft" står det i originalen).

Neimeyers kritiske bemerkninger tillegges vekt fordi han på forhånd var tippet som den dommeren som var mest innstilt på juridiske inngrep i næringslivsanliggende.

Dommerne har ikke oppgitt noen frist for når anken skal avgjøres. Forventningen er at det skjer innen et par måneders tid.

Til toppen