Anke mot Microsoft-avgjørelsen høres innen sommeren

De to delstatene som fortsetter å kjempe mot Microsoft-forliket, vil få sin anke hørt innen sommeren.

Anken gjelder kjennelsen til dommer Colleen Kollar-Kotelly fra november i fjor, der ni delstaters protester mot forliket mellom USAs justisdepartement og Microsoft i hovedsak ble avvist.

Delstatene Massachusetts og West Virginia var de eneste som avviste den rådende oppfatningen om at kjennelsen var utformet på en slik måte at det ikke var juridisk grunnlag for en anke.

    Les også:

Ankeinstansen bekreftet at den vil vurdere anken. Det kommer ikke som noen overraskelse, siden jussen ikke ga dem noe valg.

Det eneste påfallende i uttalelsen fra ankeinstansen var at alle dommerne vil høre den samlet, i stedet for å delegere denne oppgaven til en panel på bare tre dommere.

Det er ikke fastsatt noen dato for høringen, men det synes klart at den vil komme før sommeren.

Til toppen