Anke vant fram mot tysk nettpornodom

I mai 1998 ble daværende sjef for Internett-tilbyderen CompuServe i Tyskland dømt til betinget fengsel fordi abonnentene fikk tilgang til porno. En høyere rettsinstans har slått fast at mannen gjorde det han kunne for å stanse pornoen.

I mai 1998 ble daværende sjef for Internett-tilbyderen CompuServe i Tyskland dømt til betinget fengsel fordi abonnentene fikk tilgang til porno. En høyere rettsinstans har slått fast at mannen gjorde det han kunne for å stanse pornoen.

I desember 1995 ble kontorene i München til den tyske filialen av den amerikanske Internett-tilbyderen CompuServe raidet av bayersk politi. 28. mai 1998 ble den daværende sjefen for tjenesten, Felix Somm, dømt til to års betinget fengsel og en bot på 100.000 tyske mark for å ha formidlet pornografi.

Forsvarere bestred ikke at CompuServes abonnenter hadde fått tilgang til pornografi samtidig som de fikk tilgang til Internett. De sa at Somm hadde gjort det han kunne for å hindre spredning av pornografi, og utfordret retten til å anklage Deutsche Telekom for det samme, siden televerket stilte telelinjene sine også til pornografenes disposisjon.

Forsvarerne argumenterte så overbevisende at aktoratet skiftet standpunkt, og henstilte til dommeren om at anklagene måtte frafalles. Men dommeren hadde latt seg overbevise av aktoratets opprinnelige argumenter. Dommeren mente at en fellende dom kunne hindre andre Internett-tilbydere fra å la være å blokkere sine abonnenters tilgang til pornografi - selv om både aktoratet og forsvarerne var enige i at de fantes verken teknologi eller metoder for å gjøre slikt.

Både aktoratet og forsvarerne anket dommen, og krevde samstemmig at Somm måtte frifinnes.

Onsdag i forrige uke (17. november) ble anken tatt til følge av en høyere rettsinstans. Den nye kjennelsen frifinner Somm og beskriver ham som en ærlig mann.

Ny tysk multimedialovgivning slår uttrykkelig fast at Internett-tilbydere ikke kan stilles til ansvar for lovbrudd begått av deres abonnenter. CompuServe er i dag en del av America Online.

Til toppen