Ankeinstans avviste tvungen Java i Windows

En ankeinstans har avvist et dommerpålegg om tvungen Java i Windows, til stor glede for Microsoft.

En ankeinstans har avvist et dommerpålegg om tvungen Java i Windows, til stor glede for Microsoft.

Bakgrunnen for anken var et pålegg fra dommer Frederick Motz i jula om at Microsoft straks måtte integrere den mest moderne utgaven av Java i Windows. Motz har fått ansvaret for hele Suns store søksmål mot Microsoft, som antakelig kommer opp til behandling en gang i 2005. Begrunnelsen for pålegget om tvungen Java i Windows var at Sun ellers ville påføres ubotelig skade i konkurransen mot .Net, i strid med antitrustlovene. Microsoft anket avgjørelsen i slutten av januar, og et par uker seinere ble påbudet midlertidig opphevet av ankeinstansen, i påvente av en endelig behandling innen sommeren.

Ankeinstansen, som består av et panel på tre dommere, gjennomførte egne høringer i april. I går kveld offentliggjorde den sin beslutning. Den ga Microsoft medhold i at premisset for påbudet – at Microsoft ellers ville påføre Sun ubotelig skade – ikke holder, og at det følgelig må endelig trekkes tilbake. På den andre siden opprettholdt ankeinstansen forbudet som Motz nedla mot at Microsoft fortsetter å distribuere sin egen Java virtuelle maskin som frittstående nedlasting. Denne virtuelle maskinen bygger på Java fra 1997, og Microsoft har for lengst kunngjort at de ikke akter å distribuere den lenger.

Ankeinstansens avgjørelse innebærer nok en rettslig seier for Microsoft, som de siste ukene blant annet har gjort opp med AOL Time Warner (se artikkelen Praktisk forlik mellom Microsoft og AOL Time Warner) og med delstaten West Virginia, en av bare to delstater som fortsatt insisterte på å gå videre med monopolsøksmålet etter at dommer Colleen Kollar-Kotelly godkjente det store forliket med USAs justisdepartement i november i fjor.

Avgjørelsen var ikke uventet, og Sun har for lengst i gang med å inngå avtaler med PC-leverandører om at de forhåndsinstallerer Suns egen Java-maskin på nye Windows-PC-er. Tidligere denne måneden ble slike avtaler underskrevet med både Dell og Hewlett-Packard.

Til toppen