Ankeinstansen ser ut til å skjele til Microsoft

Sju dommere skal avgjøre Microsofts anke i monopolsaken. Etter første dag sier en ekspert at stillingen er tre mot to i Microsofts favør, med de to siste på vippen.

Sju dommere skal avgjøre Microsofts anke i monopolsaken. Etter første dag sier en ekspert at stillingen er tre mot to i Microsofts favør, med de to siste på vippen.

I det amerikanske rettssystemet, utnevnes dommere på partipolitisk grunnlag. Derfor er det kjent at tre dommere er demokrater - ankeinstansens leder Harry Edwards, David Tatel og Judith Rogers - mens fire er republikanere - Douglas Ginsburg, Raymond Randolph, David Sentelle og Stephen Williams.

En av monopolsakens ivrigste kommentatorer, jusprofessor William Kovacic ved George Washington University, sier til News.com at tre av republikanerne - Ginsburg, Randolph og Williams - ser ut til å være for Microsoft, mens to av demokratene - Tatel og Rogers - ser ut til å være på myndighetenes side. Rettens administrator, dommer Edwards, har slått hardt i alle retninger, mens den siste republikaneren, dommer Sentelle, har markert seg med støtte til den opprinnelige dommer Thomas Penfield Jacksons utredning om sakens fakta. Dette tolkes mer som et konservativt juridisk sinnelag enn som støtte til myndighetene.

Wall Street Journal er opptatt av at myndighetene fikk hard medfart av rettens administrator, dommer Edwards, en av dem som Kovacic oppfatter på gjerdet. Han gikk sterkt i mot den opprinnelige avgjørelsen at det var ulovlig av Microsoft å bunte nettleseren sin i Windows, og at dommer Jacksons utredning om sakens fakta på dette punktet må settes til side.

New York Times mener at et flertall av dommerne støtter Microsoft på to klare punkter. De er kritiske til avgjørelsen om at Microsoft ulovlig har utnyttet Windows-monopolet for å vinne innpass i andre markeder, og de mener det ikke var ulovlig av Microsoft å bunte nettleseren og Windows, ut fra det faktum at markedet for nettleserfrie PC-er kan betraktes som lite. At Microsoft har et monopol ser de derimot å ta for gitt. Rettens administrator stemplet til og med Microsoft som "paranoid monopolist". Microsoft ble kjørt hardt på hvorfor det skulle være så vanskelig for brukere å fjerne Internet Explorer, og hvorfor det var nødvendig å tvinge PC-leverandører til ikke å forhåndsinstallere konkurrenten Netscape Navigator.

News.com er alene med vurderinger om hvordan dommerne stiller seg i det viktigste momentet, nemlig avgjørelsen om at Microsoft må straffes ved å splittes i to. De mener det virker som om et flertall betrakter dette virkemiddelet som for kraftig, og at det kan få negative konsekvenser i forhold til det man ønsker å oppnå, bedre konkurranseforhold i programvarebransjen. Myndighetenes advokat ble også kjørt hardt på hva som skiller skarpt konkurrerende atferd på markedet, og atferd som søker å hindre andre fra å konkurrere på markedet.

Gjengs for kommentarer i amerikanske medier er at det ikke kan trekkes bastante slutninger om hva dommerne i ankeinstansen vil komme fram til når de bestemmer seg en gang innen juni. Den samme ankeinstansen har tidligere støttet Microsoft mot dommer Jackson ved å oppheve pålegget om å skille Windows og Internet Explorer. På den andre siden kan det være vanskelig denne gangen å sette til side absolutt alt Jackson har avgjort. Antakelig får Microsoft medhold mot selve oppsplittingen, men kan dømmes til å følge bestemte regler i sin forretningsatferd en tid framover.

Observatører tror også at den nye republikanske regjeringen i Washington, som ennå ikke har gitt klare signaler på sitt syn i monopolsaken mot Microsoft, vil vente med å heise et flagg til ankeinstansen har offentliggjort sin avgjørelse.

Til toppen