Anklager grafikkbrikkeprodusenter for juks

Mye tyder på at Nvidia har spesialtilpasset skjermkortdrivere til 3DMark03-testen på en måte mange vil anse som ren juks. Spørsmålet er om ATI er så mye bedre.

Etter at Futuremark lanserte build 320 av ytelsestesten 3DMark03, mottok selskapet rapporter om visse uregelmessigheter når testverktøyet ble brukt sammen med skjermkort og drivere fra Nvidia.

Etter å ha undersøkt forholdet nærmere, opplyser Futuremark nå at selskapet har funnet ut at Nvidia-driverne har minst åtte deteksjonsmekanismer som utløses av komponenter i 3DMark03-programvaren.

    Les også:

I forbindelse med testingen viste det seg at deteksjonsmekanismene stoppet å fungere når selskapet gjorde trivielle endringer i testkoden, endringer som ikke hadde betydning for arbeidsmengden kortene blir utsatt for. Ifølge Futuremark sank ytelsen til visse Nvidia-produkter med så mye som 24,1 prosent når den nye utgaven av testen ble brukt.

Ytelsen til andre, konkurrerende skjermkort viser et fall i ytelsen på maksimalt tre prosent, noe som er innenfor feilmarginen Futuremark benytter.

Det Nvidia har gjort, ifølge Futuremark, er å erstatte rendering-kommandoer fra 3DMark03 med manuelt implementerte, alternative rendering-operasjoner. Disse alternative operasjonene reduserer arbeidsmengden og forbedrer dermed testresultatet som oppnås.

Hvorfor er det så et problem? Økt ytelse vil vel også komme spillbrukerne til gode?

Ifølge Futuremark er det to årsaker til at dette ikke er heldig for brukerne, snarere tvert imot.

  1. Ytelsesøkningen gjøres på bekostning av grafikkvaliteten.
  2. Det blir umulig å gjøre sammenlignbare tester fordi produktene som testes, ikke gjør den samme arbeidsmengden.

Til tross for at resultatet av en tilsvarende test av ATIs Radeon 9800 Pro-skjermkort var innenfor feilmarginen, sank ytelsen med 8,2 prosent i del fire av testen. Futuremark mener at også dette må skyldes at testen gjenkjennes av driveren og at den er blitt endret noe av ATI-driverne. Resultatet for den totale saken var en nedgang på 1,9 prosent. Men selskapet er ikke ferdig med testingen og vil foreløpig ikke komme med noen klar konklusjon.

Også nettstedet ExtremeTech har tatt utgangspunkt i de to utgavene av Futuremarks 3DMark03-test og kjørt tester med Radeon 9800 Pro fra ATI, og GeForceFX 5800 Ultra og GeForceFX 5900 Ultra fra Nvidia.

Med utgangspunkt i de totale testresultatene var ytelsesnedgangen størst for GeForceFX 5900 Ultra-kortet med en reduksjon på 16,8 prosent ved en skjermoppløsning på 1280 x 960 piksler. Men også for de to andre kortene var reduksjonen på mer enn ti prosent.

Ser man nærmere på resultatet av deltestene, kommer alle kortene svært dårlig ut i den siste av de fire deltestene, Game Test 4. ATI-kortet gjør det best, men en reduksjon i ytelsen på mellom 19,0 og 20,3 prosent, avhengig av skjermoppløsning. De tilsvarende resultatene for GeForceFX 5800 Ultra er 31,8 og 32,3 prosent, og 37,6 og 44,7 prosent for GeForceFX 5900 Ultra.

Dette betyr at ytelsen til GeForceFX 5900 Ultra i denne testen egentlig er omtrent halvparten av det man tidligere har trodd, og faktisk noe dårligere enn forgjengeren, GeForceFX 5800 Ultra (10,5 bps mot 9,9 bps).

Du kan lese hele testen til ExtremeTech på denne siden.

Til toppen