Anklager Kvasir for villedende markedsføring

Marius Jørgenrud i Dataforeningen mener Eniro Norge villeder kundene i markedsføringen av søketjenesten Kvasir.

Marius Jørgenrud i Dataforeningen mener Eniro Norge villeder kundene i markedsføringen av søketjenesten Kvasir.

IT-ansvarlig Marius Jørgenrud i Dataforeningen stiller spørsmål ved et tilbud han har mottatt fra Kvasir.

Han mener det er fare for at Kvasir underrapporterer de faktiske trafikktallene fra søkemotoren, for så å selge betalingstjenester etterpå.

I tilbudet fra Kvasir heter det at man kan få høyere treffprosent med en betalingstjeneste, i forhold til en vanlig gratis oppføring. Ifølge Kvasir gir ikke gratistjenesten særlig mange treff: I trafikkrapporten fra Kvasir oppgis det at antall registrerte klikk til Dataforeningens nettsider var på 50 klikk i august. (se grafikk nedenfor).

– Disse tallene stemmer ikke. I vår weblogg er det registrert 1722 klikk fra Kvasir i samme måned, sier Jørgenrud til digi.no.

Han mener tallgrunnlaget Kvasir benytter i sin markedsføring er misvisende, og at det ikke er den reelle treffprosenten som kommer frem. Det kan bidra til at potensielle kunder kjøper en tjeneste de kanskje ikke trenger, mener han.

– Jeg mener dette er villedende markedsføring. Man kan ikke stole på tallene fra Kvasir. Det kan medføre at andre mindre opplyste bedrifter og organisasjoner kjøper Kvasirs betalingstjeneste basert på feil tallgrunnlag, sier han.

Her er trafikkrapporten fra Kvasir:

Informasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Eniro Norge avviser at selskapets markedsføring er villedende.

– Det er jeg ikke enig i. Vi driver ikke med villedende markedsføring. Men selvfølgelig kunne vi i dette tilfellet ha opplyst bedre om at tallene kun gjelder for firmasøk, sier Høeg Ulverud til digi.no.

Hun har følgende forklaring på hvorfor det er så stort sprik mellom tallmaterialet i trafikkrapporten og antall klikk registrert på Dataforeningens nettside.

– Tallene som kommuniseres til Dataforeningen er tall på klikk til foreningens gratis oppføring i Kvasir Firmasøk. Det er altså kun tall for søk via Kvasir Firmasøk, og tallene fra Kvasir Nettsøk og Temaguiden er ikke tatt med.

– Vi beklager at vi ikke belyste godt nok at tallet kun var for Kvasir Firmasøk og ikke hele Kvasir, sier hun.

Er det vanlig praksis å kun bruke tall basert på den ene delen av Kvasir i markedsføringen til potensielle kunder?

– I det tilfellet her var det et tilbud til bedrifter og organisasjoner som er oppført i Kvasirs firmakatalog. Da syntes vi det var mest relevant å oppgi antall klikk fra Kvasir firmasøk, sier hun.

Og hun legger til:

– Generelt er vi i Eniro Norge og Kvasir meget bevisst på å kommunisere riktige brukertall og dokumentere trafikk- og brukertall skikkelig. Vi er representert på Gallups trafikkmålinger, og våre ansatte får igjennom grundig opplæring, sier hun.

– Med svært høye brukertall, og mange fornøyde kunder føler vi derfor ikke behov for å manipulere tall eller drive villedende markedsføring, men i dette tilfellet ser jeg at vi kunne vært noe klarere i vår kommunikasjon, legger hun til.

Om Eniro:

Eniro Norge driver søketjenesten Kvasir, markedsplassen Bilguiden og startsiden SOL. Disse er blant Norges mest kjente merkevarer på Internett.

Eniro AB er et av de ledende mediekonsernene i Norden for søkekanaler. Trykte kataloger, CD-rom, opplysningstjenester via telefon, Internett og mobile løsninger fører sammen selgere og kjøpere, slik at de enkelt finner relevant informasjon.

I 2003 var Eniros omsetning 4,8 milliarder svenske kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 1,29 milliarder svenske kroner. Eniro er representert i 17 land, og har omlag 4600 medarbeidere, hvorav 230 i Norge. Selskapet er notert på Stockholm-børsen.

Til toppen