Anklager Post- og teletilsynet for skivebom

Øyvind Vederhus i NetCom er lite fornøyd med antydningene om grisk praksis.

Anklager Post- og teletilsynet for skivebom
Øyvind Vederhus, kommunikasjonsdirektør i NetCom, mener at kritikken fra PT om høye marginer på utenlandstrafikk er lite treffsikker. Bilde: Marius Jørgenrud

Direktør i Post- og teletilsynet, Tor Olsen, sa i går at han er betenkt over de høye marginene de norske teleselskapene har på mobiltelefoni utenlands. Bruk av mobilen på reise har i mange tilfeller vært svært dyrt, ikke minst bruk av mobildata. Dersom de norske teleselskapene tar 58 prosent margin på toppen av det de utenlandske partnerne krever, framstår dette som temmelig grådig.

Men det vil ikke kommunikasjonsdirektør i NetCom, Øyvind Vederhus, være med på.

I et blogginnlegg kaller Vederhus utspillet fra PT for skivebom og lite nyansert.

– Høye marginer på mobiltrafikk i utlandet løftes frem som illustrasjon på en grisk praksis, hvor inntjening går kundens behov en lang gang, skriver Vederhus, som ikke nekter for at marginene på utenlandstrafikk i bransjen, samlet sett i 2011, var 58 prosent.

Han mener at PT helt ser bort fra at prisene på utenlandstrafikk, i alle fall innen EU, har falt kraftig de siste fire årene, fra i verste fall hundre kroner per megabyte, til under to kroner per megabyte i dag.

– I dag betaler NetComs kunder en pakkepris på 39 kroner for 20 megabyte i EU (en stykkpris på under 2 kroner), uansett hvilket nett de bruker. Dette er også milevis unna EUs foreslåtte regulering (trer i kraft i sommer) på 70 Eurocent eller 5,50 kroner per megabyte, skriver Vederhus, og legger til at også ringeprisene innen EU i mange tilfeller har blitt mer enn halvert i den samme perioden.

Vederhus mener at PT med uttalelsen har vært ute etter å score billige PR-poeng, og at tilsynet heller burde fortalt at norsk mobilbransje hele tiden har ligget i forkant av EU-reguleringer og har presset prisene for mobilbruk i utlandet nedover mot et stadig mer akseptabelt nivå.

På spørsmål fra digi.no om hva marginene ville ha vært dersom prisene ikke hatt blitt satt kraftig ned, svarer Vederhus at det er fallet i grossistprisene som har ført til at sluttkundeprisenen også har falt.

– På grunn av grossistprisfallet er marginene enkelte steder høyere i dag enn tidligere, men i et svært mye sunnere prisbilde. Både slutt- og grossistpris er også regulert, slik at myndighetene langt på vei setter marginen markedet kan ta, forteller Vederhus til digi.no

– NetCom har med sine Norden- og EU-priser lagt seg langt under regulerte priser, med et helt annet marginbilde enn dagens fremleggelse for bransjen totalt sett vitner om, sier han.

I blogginnlegget lover Vederhus at selskapet vil jobbe for at prisene på utenlandstrafikk skal bli enda lavere, «helt til kundene våre ikke trenger å ofre landegrenser en tanke».

    Les også: