Anmeldelse av et økonomisk halleluja

Etter å ha studert 10.000 selskaper over tre år mener forfatterene bak boken "Cracking the Value Code" de har funnet oppskriften på suksess i den nye økonomien. Boken kan anbefales alle som har tanker om å starte en bedrift, ønsker å lede en bedrift eller bare forstå noe av det som skjer i den nye økonomien. Men ekte amerikansk halleluja slipper man ikke unna.

Etter å ha studert 10.000 selskaper over tre år mener forfatterene bak boken "Cracking the Value Code" de har funnet oppskriften på suksess i den nye økonomien. Boken kan anbefales alle som har tanker om å starte en bedrift, ønsker å lede en bedrift eller bare forstå noe av det som skjer i den nye økonomien. Men ekte amerikansk halleluja slipper man ikke unna.

Bokanmeldelse: Cracking the Value Code - How succsessful businesses are creating wealth in the New Economomy.

Det er enighet om at noe er skjedd i verdensøkonomien, i alle fall i den amerikanske.

Ta dette eksempelet: Hvordan kunne det lille, ukjente selskapet (alt er relativt) America Online bli i stand til å kjøpe opp det enorme mediakonsernet Time Warner? Hvordan ble Dell Computer Corporation en av de største produsentene av PC-er på så kort tid?

Hvordan klarte en rekke amerikanske selskaper å gå gjennom en enorm transformasjon, fra å være gamle, staute selskaper, til å bli pengemaskiner for sine eiere og aksjonærer - bare i løpet av noen få år på midten av 1990-tallet?

Arthur Andersen-konsulentene Richard E.S Boulton, Barry D. Libert og Steve M. Samek prøver i boken å trekke opp endel fellestrekk ved fenomenet "Den nye Økonomien" på en måte som skal være matnyttig for leseren. Målgruppen deres er lederne i alle bedrifter, og budskapet er klart:
- Man må omdefinere de gamle standardverdiene for å henge med.

Den gamle måten å bedømme selskaper på kan ses på som en firkant i fem deler: Man har selskapets verdier (eiendom, penger, produksjonsmidler) i én del av firkanten. En annen del inneholder forpliktelser (lån, kontrakter med mer). Den tredje delen av firkanten er omsetning mens den fjerde er utgifter. Det siste punktet, kontantstrøm , går inn i alle disse delene. Dette skaper grunnlaget for det tradisjonelle rammeverket.

Men konsulentene i Arthur Andersen mener at man her bare ser de konkrete verdiene, maskiner og produksjonsmidler man kan ta og føle på. Er det ikke andre verdier enn dette i en bedrift? Blir det ikke feil å sette for eksempel America Online i en slik firkant, hvis man skal forstå og analysere selskapet? - Jo, mener forfatterne og tegner opp en annen firkant. Denne er helt lik som den tradisjonelle firkanten, men innholdet er annerledes.

Den første delen av firkanten beskriver det fysiske, det som er innboet og de håndfaste produksjonsmidlene (for eksempel et logistikksystem hos Amazon.com ville havne innunder denne kategorien). Den andre er finanser, penger og kontantstrøm (som i det tradisjonelle diagrammet). Den tredje er kunden mens den fjerde er ansatte og leverandører. Det femte og gjenomgående elementet er organisasjonen.

Forfatterne mener dette er det verdimessige rammeverket som bedrifter i den nye økonomien forholder seg til, og som de må lære å bruke. Selskaper som vil gjøre suksess må kunne måle verdien av disse elementene og få ut den potensielle kraften i dem.

Det er ikke lett å forklare denne teorien. Derfor har konsulentene brukt en hel haug med konkrete eksempler hentet fra det amerikanske næringsliv. Dette er kanskje den morsomste delen av boken (og den største).

Det eksempelet som er mest betegnende for overgangen mellom den gamle og den nye måten å tenke forretning og organisasjon på, er det for mange ukjente amerikanske selskapet The Williams Companies Inc. Forfatterne i boken spør: Hvem skaper verdier med fysiske eiendeler?
Svar: The Williams Companies Inc!

Hvorfor?

The Williams Companies var store på å levere gass rundt på det amerikanske kontinentet. Selskapet hadde tusenvis av kilometer med gassledninger, og var den største distributøren av naturgass i USA. Men i 1984 begynte salget å gå nedover, marginene ble tynnere, pengene forsvant ut av vinduet. Aksjekursen stupte. Hva skulle selskapets ledelse gjøre?

Det aller mest verdifulle i selskapet - kilometervis med gassrør - tjente de ikke nok på, men kom selskapet på en briljant idé:

På den tiden var telemarkedet i USA i gang med en deregulering. Dette åpnet for flere som kunne komme inn på telemarkedet. The Williams Companies hadde eiendommer som strakk seg gjennom det amerikanske kontinentet i form av rørganger. Dette kunne brukes.

Ledelsen besluttet å legge fiberoptiske kabler i forbindelse med gassledningene. Siden selskapet allerede hadde rørene, ble installasjonsprisen 40 prosent lavere enn om man skulle trekke kablene på andre måter. Dette ble starten på teleselskapet WinTel, som ikke lenge etterpå ble kjøpt opp av MCI Worldcom (i 1994), for den nette sum av 2,5 milliarder dollar (21,25 milliarder norske kroner). Det var langt mer enn verdien på The Williams Companies bare to år før.

Etter at selskapet hadde solgt teledelen, begynte de samme prosess en gang til. Hvorfor ikke gjenta en god bedrift? Selskapet er i dag verdt rundt 12 milliarder dollar, mot nærmere 2 milliarder i 1992. Selskapet leverer telesignaler til 120 byer i USA, og er en av de ledende på tele-infrastruktur.

Dette er bare ett av eksemplene som bygger opp under teorien til forfatterne. At selskaper, ved å tenke på andre måter enn de tradisjonelle, kan skape enorm merverdi.

Cracking the Value Code er aller mest en inspirasjonskilde til å se på selskaper i et litt annet lys. En slags oppskrift på hvordan nye måter å definere verdi kan skape penger og velstand (for aksjonærer og samfunnet).

Siden boken er skrevet på papir og innbundet, kan den kanskje for noen virke utdatert. Når forfatterne selv messer om at det går så fryktelig fort, kan det jo framstå som et paradoks at den er skrevet før krasjet på aksjemarkedet. De nye reglene ble omskrevet i løpet av mai i år. Det er noe som Arthur Andersens forfattere ikke har fått med seg.

Uansett: Boken kan klart anbefales - enten som gave til sjefen (som ikke har bekjent sin tro på den nye økonomien) eller til den som har hørt alle "buzz"-ordene men som ikke helt vet hva hun skal tro.

Boken er lettlest, innimellom blir det nesten for mye av det gode, samt ganske så pedagogisk oppbygget. Hvert av de 13 kapitlene avsluttes med et knippe spørsmål som skal tvinge leseren til å tenke gjennom det hun har lest, - og sette dette i forhold til sin egen bedrift eller idé om en slik.

At forfatterne har studert 10.000 bedrifter som er listet ved børsene i USA, samt foretatt store og tunge studier over lang tid på disse emnene, er også en opplysning som skal komme frem. Selv om boken er best der den tar for seg eksemplene og paradoksene i den moderne, nye økonomiens virkelighet, prøver den også å forklare hva som har skjedd og hvordan leseren kan få det til å skje igjen.

Dette er og blir en amerikansk bok, skrevet for amerikanske executives. Ser man bort fra de mest "USA-typiske hurraropene" er innholdet mellom permene grundig, fokusert, leservennlig og ikke minst en stimulans av de kreative sidene ved en forretningsdrivendes ellers grå hverdag.

Boken tar ikke for seg de harde dotcom-selskapene, men heller de store, tunge selskapene som har vært med på en transformasjon; - fra den tradisjonelle til den nye økonomien, og som har greid å skape verdier for sine kunder, ansatte, aksjonærer og leverandører ved å lykkes.

Med andre ord er denne boken for alle forretninger, alle foretak, uansett størrelse, Internett eller ikke.

Bok:
Cracking the Value Code
Boulton, Libert, Samek.
HarperCollins Business.
2000

Til toppen