Annenhver nordmann bruker lynmelder

En Gallup-undersøkelse tyder på at nesten annenhver nordmann bruker lynmelder – «instant messenger».

En Gallup-undersøkelse tyder på at nesten annenhver nordmann bruker lynmelder – «instant messenger».

TNS Gallups kvartalsvise undersøkelse Interbuss måler norske privatpersoner og husholdningers bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

For de to siste kvartalene i fjor viste undersøkelsen at 33 prosent av norske privatpersoner hadde brukt en eller annen form for internettbasert meldingstjeneste – lynmelding eller «instant messenger» – de siste 30 dagene.

For første kvartal 2005 viser undersøkelsen en kraftig økning av denne andelen, til 48 prosent. Så godt som annenhver nordmann bruker altså lynmeldinger for å kommunisere over Internett.

95 prosent av de som bruker lynmeldinger, brukeren Microsofts lynmelder MSN Messenger.

95 prosent av brukerne av MSN Messenger sier de bruker lynmeldinger privat, hovedsakelig til venner (85 prosent), dernest til familie (60 prosent). 25 prosent bruker lynmeldinger på jobb.

Yngre bruker lynmeldinger mer enn eldre. 79 prosent av nettbrukerne mellom 15 og 29 år bruker MSN Messenger. Andelen MSN Messenger-brukere blant nettbrukere i alderstrinnet 30 til 44 år er 43 prosent.

SMS-meldinger har i flere år vært en yndet måte for ungdom å kommunisere på. Bruken av lynmeldingstjenester over Internett gjenspeiler noe av det samme fenomenet. Dersom lynmeldingstjenester som datatjeneste over mobilnettet slår an, kan operatørene tape en betydelig inntektsskilde.

    Les også:

Til toppen