Annenhver norsk bedrift har Internett-tilgang

En undersøkelse gjennomført av Norsk Gallup tyder på at andelen norske bedrifter tilknyttet Internett endelig har vokst forbi 50 prosent-grensen.

Gallup offentliggjorde tallene på nettstedet sitt tirsdag. (Se referanse til Gallup: InterBusiness øverst til høyre.)

Tallene for både bruk av e-post og tilgang til Internett har vokst de siste to kvartalene. Andelen e-post brukere var 33 prosent i fjerde kvartal i fjor, 43 prosent i første kvartal i år, og 52 prosent i andre kvartal i år. Den tilsvarende serien for Internett-tilgang er 30 prosent, 46 prosent, 52 prosent. For intranett: 12 prosent, 16 prosent, 19 prosent.

Gallup opplyser ellers at 16 prosent har planer om å skaffe tilgang til Internett, og 9 prosent har planer om å bygge ut intranett. Hver fjerde norsk bedrift har egen hjemmeside.

Tore Wæthing i Norsk Gallup opplyser at undersøkelsen bygger på intervjuer med 624 daglige ledere i bedrifter med mer enn fem ansatte.

I en annen undersøkelse (se referanse til Gallup: Tilgang til Internett i Norge øverst til høyre), Gallup-InterTrack, har nesten 1,5 millioner i Norge tilgang til Internett. Av disse har i underkant av 1 million vært på Internett minst én gang i løpet av den siste måneden, mens 345.000 regnes som daglige brukere. Hver femte norsk husstand, det vil si 390.000 husstander, har tilgang til Internett. Denne undersøkelsen bygger på 2800 intervjuer.

Til toppen