Annenhver storbedrift vil sette ut kommunikasjonstjenester

Equant har gjennomført en undersøkelse om tjenesteutsetting blant flernasjonale selskaper i Europa.

Equant har gjennomført en undersøkelse om tjenesteutsetting blant flernasjonale selskaper i Europa.

En undersøkelse blant 70 IT-sjefer i multinasjonale selskaper i Europa viser at mer enn halvparten planlegger å outsource hele, eller deler av infrastrukturen for kommunikasjon i sine selskaper innen de nærmeste 12-18 månedene. Dette er hovedkonklusjonen i en undersøkelse som Equant nylig gjennomførte på sin årlige konferanse Connect 2004 i München, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Øvrige resultater fra undersøkelsen viser:

  • En sentral drivkraft for outsourcing i kommunikasjonsmarkedet er å redusere kostnader og konsolidere nettverk: 45 % av kundene i undersøkelsen nevnte disse utfordringene blant de tre viktigste i de nærmeste 12 månedene.
  • Mer enn 70 % uttalte at de var enten ganske trygge eller svært trygge i forhold til å outsource administrasjon av nettverk for tale og data til en ekstern leverandør.
  • Mer enn 85% oppga at de stolte mest på en leverandør av kommunikasjonstjenester fremfor en systemintegrator på spørsmål om valg av outsourcing partner.

For Equant er dette gode nyheter: Selskapet er i ferd med å omdanne seg fra å være en operatør av data- og IP-nettverk, til å bli en løsningsleverandør av infrastruktur for kommunikasjon, med styrket outsourcing-kapasitet.

– De sentrale drivkreftene i denne delen av outsourcing-markedet, er behovet for å redusere kompleksitet og kostnader forbundet med egendrevne globale nettverk for tale og data, uttaler Larry Velez, Program Director i analyseselskapet Meta Group. – Telekomoperatører er godt posisjonert til å trekke fordeler av denne muligheten fordi de eier og kan kontrollere kvaliteten gjennom hele nettverkets infrastruktur fra en ende til en annen.

Flere globale leverandører av nettverkstjenester har kunnskap og ekspertise til å utvikle kundespesifikke utviklingsplaner for verdiøkende tjenester som for eksempel IP-telefoni, sikkerhet i nettverket og ulike konferansetjenester.

– Flere og flere organisasjoner ser at det ikke er god økonomi å bygge og administrere komplekse IP-baserte nettverk selv. Det er en langt bedre løsning å sette ut deler, og i noen tilfeller hele nettverket slik at selskapet kan fokusere på sin kjernevirksomhet, mener Michel Picaud i Equant.

Til toppen