Annenhver voksen rører ikke hjemme-PC-en

Tallet på voksne som bruker hjemme-PC har stått praktisk talt stille siden 1995, viser en fersk amerikansk undersøkelse.

Tallet på voksne som bruker hjemme-PC har stått praktisk talt stille siden 1995, viser en fersk amerikansk undersøkelse.

Det er markedsforskningsavdelingen Arbitron til IT-konsulentselskapet Ceridian som står for undersøkelsen. 5.500 forbrukere ble kontaktet per telefon og per brev i februar i år. De første resultatene gjelder bare aldersgruppen 16 til 74 år.

Undersøkelsen sammenlikner forholdene i 1999 med det som ble avdekket av en tilsvarende undersøkelse for fire år siden.

I 1995 var det en PC i 29 prosent av alle amerikanske hjem, og 90 prosent av de voksne i disse hjemmene brukte PC-en. Fire år seinere har andelen hjem med PC vokst til 54 prosent, men bare 53 prosent av hjemmets voksne bruker dem. Tallet på voksne som bruker hjemme-PC er med ord omtrent det samme i 1999 som i 1995.

En forklaring kan være at mange sitter foran PC-en på jobben, og orker ikke gjøre det samme når de kommer hjem. Dessuten er Internett-tilgangen oftest langt raskere på jobb enn hjemme.

En annen faktor som Arbitron peker på, er at nye voksne brukere har et annet forhold til PC-en enn for fire år siden. Da var de opptatt av å prøve ut utstyret. I 1999 er nye voksne brukere ikke så interessert lenger, og går fort lei hvis de støter på tekniske utfordringer.

Wall Street Journal syntes undersøkelsen var så oppsiktsvekkende at det intervjuet en representant for PC Data Inc., et selskap som jevnlig undersøker amerikaneres PC-bruk. Talspersonen sa seg overrasket over tallet, men bekreftet at nye hjemme-PC-er i stadig større utstrekning brukes av barn. Hun la til at jo billigere PC-ene er, jo mindre blir de brukt.

Arbitron-undersøkelsen viser ellers at tallet på PC-brukere som abonnerer på Internett-tilgang er firedoblet fra 1995 til 1999, og utgjør i dag 38 prosent av del samlede forbrukertallet i USA. På den andre siden er det bare to tredeler av dem som faktisk benytter seg av Internett-tjenester.

Til toppen