Annethvert Bluetooth-produkt kan være uekte

Opptil 50 prosent av nye Bluetooth-produkter er ikke korrekt sertifisert. Andelen øker, advarer Bluetooth SIG.

Opptil 50 prosent av nye Bluetooth-produkter er ikke korrekt sertifisert. Andelen øker, advarer Bluetooth SIG.

Ifølge Bluetooth SIG (Special Interest Group) er det spesielt de mange nye Bluetooth-produktene rettet mot bruk i biler som enten bryter mot varemerkebestemmelsene eller ikke har vært gjennom den offisielle sertifiseringsprosessen. Man frykter at andelen uekte Bluetooth-produkter kan allerede ha nådd 50 prosent, og at den vil være oppe i 85 prosent innen utgangen av året.

Hensikten med sertifiseringsprosessen er å sikre interoperabilitet mellom Bluetooth-produkter fra ulike produsenter. Interessegruppen frykter at dersom brukere opplever at Bluetooth-produkter ikke samvirker slik de skal, vil hele teknologien falle i vanry, og utviklingen gjøres forgjeves.

SIG oppfordrer brukere og selgere til å sjekke produkter mot listen over godkjente Bluetooth-leverandører, og til å melde fra til en egen e-postadresse dersom produsentens navn ikke figurerer på listen.

Til toppen