Annonsedobling på nett i 98

I henhold til Internet Advertising Bureau er nettannonsemarkedet i USA på vei mot 2 milliarder dollar for 1998, over dobbelt så mye som i 1997.

I henhold til Internet Advertising Bureau er nettannonsemarkedet i USA på vei mot 2 milliarder dollar for 1998, over dobbelt så mye som i 1997.

Veksten i annonsemarkedet på nett i USA fortsetter melder Internet Advertising Bureau (IAB). I andre kvartal 1998 ble det omsatt annonser på nett for 423 millionber dollar, som er nær en dobling fra samme kvartal i 1997 da det ble omsatt nettannonser for 214,4 millioner dollar. Året sett under ett ventes det at omsetningen vil nå 2 milliarder dollar, en kraftig vekst fra 1997 da omsetningen endte på 906,5 millioner dollar.

- Den fortsatte veksten i nettannonsering bare bekrefter vitaliteten til mediet som en stadig viktigere komponent i annonsørenes kampanjer, sa styreformann i IAB, Rich LeFurgy i en pressemelding.

IAB melder om økt interesse for nettannonser fra alle hold og stadig flere annonsører integrerer nettannonser i sine medieplaner.

Bannerer står for 58 prosent av omsetningen, sponsorater for 37 prosent, mens pop-opp-annonser (interstitials) står for 3 prosent. Databransjen er de ivrigste annonsørene på nett med 26 prosent av omsetningen mens de store konsumentannonsørene følger hakk i hæl med 24 prosent av omsetningen. Deretter kommer finanstjenester med 13 prosent, nye medier med 13 prosent, og telekommunikasjon med 9 prosent.

Tabell 1) Kvartalsvis nettannonseomsetning i USA per kvartal.

Kvartal Omsetning
Q2 98 $422,7
Q1 98 $351,3
Q4 97 $335,5
Q3 97 $227,1
Q2 97 $214,4
Q1 97 $129,5
Q4 96 $109,5
Q3 96 $75,6
Q2 96 $51,9
Q1 96 $29,9

(Alle tall i millioner)

(Kilde: PricewaterhouseCoopers på vegne av Internet Advertising Bureau)

Til toppen