Annonsér på BBC Online i utlandet

BBC blir grundig evaluert i disse dager, og i den forbindelse er idéen om at det populære nettstedet til kringkastingsselskapet skal starte lokale varianter i andre deler av verden - med reklame.

BBC blir grundig evaluert i disse dager, og i den forbindelse er idéen om at det populære nettstedet til kringkastingsselskapet skal starte lokale varianter i andre deler av verden - med reklame.

Det rister i grunnvollene hos den britiske statskringkasteren når det blir foreslått at BBC Online skal starte med annonser, men man tør ikke å foreslå dette for nettbrukere fra Storbritannia.

Det er The Davies Committee som har gått igjennom BBCs finansielle stilling og muligheter for inntekter i framtiden. Komitéen har blant annet foreslått en egen lisens for digital-TV og at flere deler av kommersielle BBC selges helt eller delvis.

Annonseringen er kun foreslått for BBC Online utenfor Storbritannia.

- Det er i overensstemmelse med hva BBC gjør i Storbritannia, med allmenkringkasting , mens man genererer inntekter gjennom BBCs arkiver fra utenlandssatsinger, sier komitéleder Gavyn Davies til BBC News

Blant annet har The Independent Television Committe (ITC) tatt opp til diskusjon om det er riktig at den jevne lisensbetaler betaler for BBC Online, når kun 15 prosent av de som betaler lisens har tilgang til Internett.

BBC News Online koster statskringkasteren 7,5 millioner pund i året (rundt 94 millioner norske kroner), av et totalt årsbudsjett på 23 millioner pund (omlag 285 millioner norske kroner) for BBC Online.

Trafikken på BBC Online økte med 300 prosent i fjor, og hadde rundt 130 millioner sidevisninger i måneden.

Til toppen