Annonserer støtte for flerkjernet AMD64

Flere store programvare-leverandører har annonsert støtte for AMD-prosessorer med flere kjerner.

Flere store programvare-leverandører har annonsert støtte for AMD-prosessorer med flere kjerner.

Selv om det ikke skal kreves endringer i programvare for å kjøre den på prosessorer med flere kjerner, er det likevel betryggende at programvareleverandørene annonserer støtte for slike prosessorer. Ifølge Digitimes har Sun, Novell og Red Hat nå gjort akkurat dette for AMDs 64-bits prosessorer med flere kjerner.

Både AMD og Intel vil i løpet av 2005 kommer med prosessorer med minst to kjerner. I kappløpet om maksimal ytelse, har begge selskapene besluttet at to kjerner er en mer fornuftig vei å gå for å øke ytelsen, enn å prøve å øke klokkehastigheten i samme tempo som det er blitt gjort de senere årene. Det er flere problemer forbundet med høyere klokkehastighet, blant annet stadig større varmeutvikling.

For å utnytte prosessorer med to kjerner, må det enten kjøres flere applikasjoner samtidig, eller kjøres applikasjoner med støtte for flere samtidige tråder. Det aller meste av vanlig PC-programvare vil ikke kunne utnytte begge kjernene, men operativsystemet vil kunne fordele belastningen fra to eller flere applikasjoner på de ulike kjernene.

    Les også:

I første rekke er det nok på serversiden at flerkjernede prosessorer kommer til sin rett. Mye serverprogramvare støtter i dag flerprosessorsystemer, og bruken av flere kjerner vil i utgangspunktet ikke se annerledes ut for programvaren enn bruken av to eller flere prosessorer i ett system.

Problemet er at de mange programvareleverandører beregne lisensavgiften ut fra hvor mange prosessorer systemet er utstyrt med. Siden flerkjernede prosessorer ventes å bli det vanlige innen et par år, vil brukerne vanskelig kunne unngå å måtte betale lisens for minst dobbelt så mange prosessorer som systemet egentlig er utstyrt med.

Både Oracle og Microsoft har antydet at lisenskostnadene i framtiden vil beregnes ut fra antall kjerner, og ikke ut fra hvor mange fysiske prosessorer som er installert i systemet.

Men på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder og partnere, anbefaler AMD nå programvareutviklere å vurdere om deres programvare i stedet bør lisensieres ut fra antallet sokler. Dette tilsvarer lisensmodellen som er blitt etablert for prosessorer som støtter flere samtidige tråder, blant annet Intels prosessorer med støtte for HyperThreading.

Også Gartner følger AMDs tankegang.

- Gartner anbefaler at brukerne forsøker å forhandle fra programvarelisens som regner en enkel brikke som én prosessor, uansett hvor mange kjerner den har, sier Martin Reynolds i Gartner.

Til toppen