Annonserte leverandør før klagefristen var ute

Selskapet Mopo mener Nordland fylkeskommune velger leverandør på usaklig grunnlag etter offentlig anbud.

Selskapet Mopo mener Nordland fylkeskommune velger leverandør på usaklig grunnlag etter offentlig anbud.

I en pressemelding fra Seria i forrige uke ble det kunngjort at Nordland fylkeskommune har valgt leverandøren for utvikling av ungdomstjenestene på www.klara-klok.no og www.unghelse.no.

Klara Klok er en webside som tilbyr gratis anonym rådgivning for ungdom innen kategoriene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet.

Fylket begrunner valget med at "Seria.no var det økonomisk mest fordelaktige tilbudet etter å ha vurdert løsningsforslag, kvalitet og pris opp mot de 14 andre tilbyderne".

Tjenesten bemannes av et tyvetalls eksperter innen forskjellige fagområder og mottar daglig flere tusen besøk.

Avgjørelsen har fått det nystartede selskapet Mopo til å reagere kraftig.

Mopo var én av anbyderne, og daglig leder Runar Ingebrigtsen sier til digi.no at det foreligger feil i gjennomføringen av anbudet fra Nordland fylkeskommune.

Han reagerer også på at fylkeskommunen begrunner sitt valg med at Seria var det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

- Vår pris er betydelig lavere enn Serias, og vi har dessuten oppfylt samtlige anbudskrav, sier Ingebrigtsen.

Han mener Mopo ble diskvalifisert for å bruke en delt vertsløsning, selv om dette ikke var noe krav i anbudet og illustrerer det slik:

- Jeg finner det meget pussig at fylkeskommunen forventer at vi skal stille noe som tilsvarer en reservert buss for å kjøre noen få personer til byen. Vi velger å dele «bussen» med flere, for å gi et mer prisgunstig tilbud til Nordland fylkeskommune, forklarer han.

Han tilføyer at det utforutsigbare ønsket om å «reise alene» burde ha vært signalisert i konkurransegrunnlaget.

Det var kun Mopo og en anbyder til som stilte med delt utstyr, og Nordland fylkeskommune har avvist begge.

Mopo retter klagen i første omgang til fylkeskommunen og deretter til Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA), dersom det blir nødvendig.

- Vi mener det er begått feil i behandlingen av anbudet og vil om nødvendig forfølge saken rettslig, sier han til digi.no.

IT-sjef Terje Søberg i Nordland fylkeskommune vil ikke uttale seg til digi.no før klagefristen er utløpt 25. juli.

- Vi ønsker å forholde oss til jussen. Her er det både innkjøpsregler og lover vi må følge, sier han til digi.no.

Til toppen