Ansatte frykter at e-posten blir overvåket

Nesten halvparten av europeiske arbeidstakere, tror de blir overvåket av arbeidsgiver, viser ferske tall.

Nesten halvparten av europeiske arbeidstakere, tror de blir overvåket av arbeidsgiver, viser ferske tall.

Etter avsløringen av snoking i ansattes e-post både hos Vinmonompolet og Redningsselskapet, har også norske bedrifter blitt tvunget til å tenke retningslinjer for e-post og Internettbruk.

Datatilsynet og Fornyingsdepartementet har sendt ut på høring et lovverk som foreslår et forbud for bedrifter og ledere å lese ansattes e-post. Hovedregelen blir et forbud og overtredelser kan bli straffet med bøter og eventuelt fengsel. Reglene gjelder også telefonlogger, IP-telefoni og trolig også lynmeldinger som Microsoft Messenger.

Slike retningslinjer kan åpenbart være nødvendlig, for ansatte føler seg overvåket.

Ifølge en undersøkelse gjort av StepStone mot 19 087 jobbsøkere i åtte europeiske land, svarer nesten halvparten at de tror arbeidsgiver overvåker deres e-post eller Internett-bruk.

I alt 19 087 deltar i undersøkelsen fra Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Belgia, Nederland, Italia og Frankrike.

Nordmenn har likevel mer tillit til våre arbeidsgivere, bare 32 prosent tror at internettrafikken vår blir holdt under oppsyn. Danskene er også under det europeiske gjennomsnittet, kun 43 prosent mener at de overvåkes, skriver Ukeavisen Ledelse.

Bare 18 prosent tror at det ikke foregår noe overvåking i deres virksomhet, og 33 prosent er usikre på om sjefen holder de under oppsikt.

Det er særlig belgiere og franskmenn som føler seg overvåket og er bevisste på at internettaktiviteten deres blir overvåket på jobb. I begge landene er 56 prosent overbevist om at dette er tilfelle, mens 14 prosent av belgierne og 16 prosent av franskmennene ikke tror de får internettbruken sin sjekket av sjefen.

Italienerne og nederlenderne tror likeledes, henholdsvis 53 prosent og 52 prosent antar at sjefen kikker over skulderen deres.

Dersom ledelsen ønsker innsyn, mener Datatilsynet det er avgjørende at de ansatte selv er med i prosessen.

Konsekvensene kan nemlig være store for de ansatte, og det kan i flere tilfeller være vanskelig å trekke en klar grense mellom privat- og arbeidsrelatert bruk av e-post og Internett.

Blant annet har ansatte fått sparken for å ha lastet ned store mengder musikk i arbeidstiden.

Til toppen