Ansatte overtar digi.no

Utgiverselskapet til Norges og Europas eldste rendyrkede nettavisprosjekt, digi.no, overtas av de ansatte. Eksisterende hovedaksjonærer, Telenor Venture, Schibsted og Mosvold-Farsund, selger sine snaut 88% av aksjene i utgiverselskapet Internett Kanal 1 AS til staben på 15. Pål Leveraas (bildet) gjeninntrer som ansvarlig redaktør.

Utgiverselskapet til Norges og Europas eldste rendyrkede nettavisprosjekt, digi.no, overtas av de ansatte. Eksisterende hovedaksjonærer, Telenor Venture, Schibsted og Mosvold-Farsund, selger sine snaut 88% av aksjene i utgiverselskapet Internett Kanal 1 AS til staben på 15. Pål Leveraas (bildet) gjeninntrer som ansvarlig redaktør.

Når de ansatte nå kjøper ut hovedaksjonærene, vil rundt 95% av aksjene sitte på ansattes egne hender. Staben overtar et selskap uten gjeld, og med en respektabel inntektsstrøm. For å redusere kostnadsnivået i selskapet, har samtlige ansatte frivillig gått med på redusert lønn. To-tre stillinger avvikles i samme prosess, og digi.no fremstår nå med en betydelig mindre kostnadsbase.

Selskapet har det siste trekvart året vært gjennom en tøff omstillingsprosess, og i denne fasen har Jens Kanden fungert både som daglig leder og ansvarlig redaktør. Denne prosessen er i ferd med å avsluttes, og selskapet går derfor tilbake til den naturlige ledermodellen for mediebedrifter med en daglig leder og en redaktør. Kanden vil heretter konsentrere seg om daglig leder-funksjonen, mens Pål Leveraas er bedt om å overta stillingen som ansvarlig redaktør.

De 15 ansatte i selskapet er svært entusiastiske til å overta sin egen arbeidsplass og ser dette som en unik mulighet til å videreføre pionérarbeidet som ble startet i 1996, og til å vise at en rendyrket, nisjerettet internettavis er god butikk.

Avtroppende styreformann, administrerende direktør Rune Rinnan i Telenor Venture, understreker at hovedeierne mener at det redaksjonelle produkt har et høyt kvalitetsnivå som har fått mye positiv oppmerksomhet. -- Den viktigste grunnen til at vi går ut, er at vi ikke lenger kan forsvare tidsbruken på et såvidt lite engasjement. Jeg mener det er en god løsning å overlate selskapet til den svært entusiastiske og engasjerte staben i Internett Kanal 1.

digi.no utgis av selskapet Internett Kanal 1 AS, som ble startet i februar 1996. Ingen hadde tidligere forsøkt å etablere et journalistisk produkt på nett uten at det var i regi av et selskap allerede etablert i andre medier. Utgivelsen av digi.no startet i august 1996. digi.no skal være et nisjeprodukt, rettet inn mot mennesker som arbeider med eller i tilknytning til de sterkt voksende bransjene data, telekom og elektroniske medier. Telenor Venture kom tidlig inn på eiersiden, og senere gikk også Mosvold-Farsund og Fram inn i selskapet. Fram ble senere kjøpt ut av Schibsted. Pr februar 1999 selges de tre hovedaksjonærenes aksjer til de ansatte i selskapet.

Til toppen