Ansatte overtar digi.no

Utgiverselskapet til Norges og Europas eldste rendyrkede nettavisprosjekt, digi.no, overtas av de ansatte. Eksisterende hovedaksjonærer, Telenor Venture, Schibsted og Mosvold-Farsund, selger sine snaut 88% av aksjene i utgiverselskapet Internett Kanal 1 AS til staben på 15. Pål Leveraas (bildet) gjeninntrer som ansvarlig redaktør.

Når de ansatte nå kjøper ut hovedaksjonærene, vil rundt 95% av aksjene sitte på ansattes egne hender. Staben overtar et selskap uten gjeld, og med en respektabel inntektsstrøm. For å redusere kostnadsnivået i selskapet, har samtlige ansatte frivillig gått med på redusert lønn. To-tre stillinger avvikles i samme prosess, og digi.no fremstår nå med en betydelig mindre kostnadsbase.

Selskapet har det siste trekvart året vært gjennom en tøff omstillingsprosess, og i denne fasen har Jens Kanden fungert både som daglig leder og ansvarlig redaktør. Denne prosessen er i ferd med å avsluttes, og selskapet går derfor tilbake til den naturlige ledermodellen for mediebedrifter med en daglig leder og en redaktør. Kanden vil heretter konsentrere seg om daglig leder-funksjonen, mens Pål Leveraas er bedt om å overta stillingen som ansvarlig redaktør.

De 15 ansatte i selskapet er svært entusiastiske til å overta sin egen arbeidsplass og ser dette som en unik mulighet til å videreføre pionérarbeidet som ble startet i 1996, og til å vise at en rendyrket, nisjerettet internettavis er god butikk.

Avtroppende styreformann, administrerende direktør Rune Rinnan i Telenor Venture, understreker at hovedeierne mener at det redaksjonelle produkt har et høyt kvalitetsnivå som har fått mye positiv oppmerksomhet. -- Den viktigste grunnen til at vi går ut, er at vi ikke lenger kan forsvare tidsbruken på et såvidt lite engasjement. Jeg mener det er en god løsning å overlate selskapet til den svært entusiastiske og engasjerte staben i Internett Kanal 1.

digi.no utgis av selskapet Internett Kanal 1 AS, som ble startet i februar 1996. Ingen hadde tidligere forsøkt å etablere et journalistisk produkt på nett uten at det var i regi av et selskap allerede etablert i andre medier. Utgivelsen av digi.no startet i august 1996. digi.no skal være et nisjeprodukt, rettet inn mot mennesker som arbeider med eller i tilknytning til de sterkt voksende bransjene data, telekom og elektroniske medier. Telenor Venture kom tidlig inn på eiersiden, og senere gikk også Mosvold-Farsund og Fram inn i selskapet. Fram ble senere kjøpt ut av Schibsted. Pr februar 1999 selges de tre hovedaksjonærenes aksjer til de ansatte i selskapet.

Til toppen