Ansatte trues til taushet med kjempebøter

En tidligere redaktør i World Online fikk fem minutter på seg til å signere en avtale som blant annet truet med bøter i 100.000 kroners klassen og straffeforfølgelse ved brudd på kontraktsfestet taushetsplikt.

En tidligere redaktør i World Online fikk fem minutter på seg til å signere en avtale som blant annet truet med bøter i 100.000 kroners klassen og straffeforfølgelse ved brudd på kontraktsfestet taushetsplikt.

Fagbladet Journalisten har fått tilgang til en ansettelseskontrakt for internettredaktører i World Online. Den inneholder både et generelt forbud mot å videreformidle eller utnytte informasjon av drifts- og forretningsmessig art, også etter ansettelsesforholdets opphør, men også "strafferammen" om så skulle skje. Arbeidstaker får en bot på 100.000 kroner for hver overtredelse i tillegg til å betale for tap som overtredelsen medfører.

Den tidligere redaktøren i World Online sier til Journalisten at han hadde store betenkeligheter med å signere på avtalen, men valgte likevel å signere. - Men jeg fikk fem minutter å bestemme meg på, og jeg hadde veldig lyst på jobben, sier han.

Kilden vil ikke si så mye nettopp på grunn av bøtene det trues, som heller ikke er tidsbegrenset.

Advokat i Norsk Journalistlag, Ketil Heyerdahl har aldri tidligere hørt om noen liknende avtale i mediesammenheng. Han mener det burde vært spesifisert i kontrakten hvilke lovparagrafer World Online mener kommer til gyldighet hvis arbeidstakeren bryter taushetsplikten.

- Det står bare at brudd kan medføre straffansvar. Det er også et åpent spørsmål hvor lenge en slik taushetsplikt skal gjelde etter at arbeidstakeren har sluttet i selskapet.

Administrerende direktør i World Online i Norge, Olav Sande bekrefter at ansatte i selskapet er underlagt erstatnings- og straffeansvar ved brudd på taushetsplikten. Han mener at det at Journalisten har fått tilgang til en av selskapets ansettelseskontrakter er en overtredelse som klart grenser opp mot den kontraktfestede taushetsplikten.

Formuleringen om bot i 100.000-kronersklassen ble kun benyttet i enkelte tilfeller før han selv overtok direktørjobben i World Online for et knapt halvår siden, sier han.

- Den enkelte står selvfølgelig helt fritt til å diskutere og forhandle innholdet i ansettelseskontrakten før denne signeres.

Sande ønsker ikke å kommentere hvilke lovparagrafer World Online mener kommer til anvendelse ved brudd på taushetsplikten. Han er heller ikke villig til å si noe om hvor lenge ansatte som slutter i selskapet skal være bundet av taushetsplikten.

Til toppen