Ansetter en ny medarbeider hver dag

Siemens i Norge økte antall ansatte i telekomdivisjonen med 17 prosent i fjor. Over de siste seks årene har avdelingen vokst med 600 prosent.

Siemens i Norge økte antall ansatte i telekomdivisjonen med 17 prosent i fjor. Over de siste seks årene har avdelingen vokst med 600 prosent.

- Vi regner med at telekomindustrien vil bli Europas største industri innen år 2005. I forbindelse med liberaliseringen av telemarkedet er det blitt stadig større behov for at utstyrsprodusentene også leverer totalløsninger, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim.

Det internasjonale Siemens-konsernet satser nå sterkere i Norge. Norske Siemens ansatte 318 nye medarbeidere siste regnskapsår. Det tilsvarer en nettoøkning i arbeidsstokken på åtte prosent.

- Siemens i Norge har hatt en sterk eksportvekst og dessuten fått nye oppgaver. Mens moderselskapet nedbemanner i Tyskland, ansetter norske Siemens nye medarbeidere, sier Nesheim.

- Vi har ansatt en person hver dag når vi regner med erstatningen for naturlig avgang. Nettotilgangen er 193 medarbeidere i løpet av fjoråret, sier Nesheim. Siemens A/S hadde ved utgangen av forretningsåret totalt 2.715 ansatte.

Samtidig ble eksporten fra Siemens A/S nær fordoblet i forretningsåret 1995/96, fra 311 til 606 millioner kroner.

Veksten i selskapet har vært særlig sterk innen olje- og gassektoren, hvor Siemens i Norge har verdensansvar på området automatisering og regionansvar innen energiteknikk offshore. I dag har denne divisjonen 50 prosent flere ansatte enn for ett år siden.

En stor del av bemanningsøkningen i Siemens har skjedd i Oslo-området og Trondheim.

Til toppen