Ansetter over 1.000 teknologer i året

Generasjon Y byr på nye utfordringer, men Det Norske Veritas tilpasser seg og lykkes i rekrutteringskampen.

Vibeke Fantoft (f.v) og Cecilie B. Heuch i Det Norske Veritas.
Vibeke Fantoft (f.v) og Cecilie B. Heuch i Det Norske Veritas.

Generasjon Y byr på nye utfordringer, men Det Norske Veritas tilpasser seg og lykkes i rekrutteringskampen.

I 2006 startet Det Norske Veritas (DNV) med en ambisiøs vekstplan. Med 6.000 ansatte i 85 land fordelt, ønsket ledelsen å vokse med minst 1.000 ingeniører i året.

Selv om kjernefokus hos DNV er klassifiseringer og godkjenning av maritime skip, er IT helt sentral for denne globale norske bedrifter. Over 500 av de ansatte har IT-relaterte stillinger, DNV blir dermed å regne som en mellomstor IT-bedrift i norsk målestokk.

- For å kunne holde tritt med veksten og etterspørselen i markedet, var nyansettelser en absolutt nødvendighet for oss, forteller HR-direktør i DNV, Cecilie Heuch til digi.no.

Sammen med kollega Vibeke Fantoft gikk de i gang med å kartlegge hva som skulle til for å trekke til seg nye mennesker, beholde dem som allerede var ansatt og se på grunner til hvorfor noen valgte å forlate bedriften.

Kampanjen ble kalt Attraction & Retention project og skulle gi ledere på alle plan en håndbok i hvordan de skritt for skritt skulle følge opp nyansette i en bedrift de 12 første månedene. Introduksjonsopplegget inneholder verdier og goder som DNV har i tillegg til mentorprogrammer og verktøy for tydeliggjøring av karrièremuligheter i DNV-systemet.

- Det er slutt på den tiden da nyansatte ble plassert i en krok med en haug av rapporter som de måtte lese seg gjennom på egenhånd, forteller Heuch.

Hun mener det er spesielt viktig å tiltrekke seg unge mennesker som er på vei inn i arbeidslivet. Denne gruppen tilhører det som kalles generasjon Y, og inkluderer de som er født mellom 1980-1995. Disse kjennetegnes med høyt selvbilde, optimistiske, nei til janteloven, på nett 24/7 og ikke minst behov for tett oppfølging.

Generasjon Y er vokst opp med sikkerhetstiltak på alle plan og i barnehage, der de er vant til å bli aktivisert. Det er nok noe av grunnen til at de også forventer å bli ivaretatt når de kommer inn i en bedrift, mener Vibeke Fantoft.

Rekrutteringen har gått over all forventning og i fjor ansatte DNV 1.392 nye folk.

Det ansettes flest mennesker i India, Kina, USA og Norge. Stillingene lyses ut på Internett, og Heuch er overrasket over den sterke responsen denne kanalen har på nyrekruttering.

Veksten følger omsetningen. I dag har DNV 8.000 ansatte og omsetter for 8 milliarder. DNV har vokst til 300 kontorer, og det er spesielt Kina veksten har vært stor. Om to år er målet 10.000 ansatte.

I Norge er det 42 nasjonaliteter som jobber i DNV.

Heuch presiserer at de ønsker å tiltrekke seg ansatte i alle aldre, men rekrutteringsprogrammet skal tilpasse de forskjellige behov. Er man født mellom 1960 og 1980 er man i generasjon X. Denne gruppen kjennetegnes med selvrealisering, oppløsning av kjernefamilien, kalde krigen, kritiske til myndighetene og sterk identifisering til jobben.

- Det er ikke lenge siden vi ansatte en på 62. Det er viktig også med denne aldersgruppen ettersom de kan gi de unge verdier og erfaring, sier hun.

DNV er en stiftelse og selv om vi ikke er lønnsledende tror jeg mange tiltrekkes til vår arbeidsplass fordi all overskudd reinvesteres til bedriften, mener Fantoft.

Generasjon Y kjennetegnes ved at de er mer opptatt av verdier og samfunnsansvar. Samtidig som de har har sterkere lojalitet til egen kompetanseutvikling enn til bedriften og krever mer fritid.

Derfor har også DNV lagt stor vekt på goder som bedriften alt fra kanoklubb, skiaktiviteter og fjellturer. Det mest spesielle er at DNV gir støtte på 10.000 per ansatt for å investere i miljøtiltak i privatlivet. I år har DNV satt av 40 millioner til miljøvennlige tiltak for de ansatte.

Til toppen