Ansetter over 1000 IT-vikarer i året

Norgessjef Gudrun Jebsen i Elan IT oppklarer misforståelser bak folks frykt for vikarbyråer.

Ansetter over 1000 IT-vikarer i året

Norgessjef Gudrun Jebsen i Elan IT oppklarer misforståelser bak folks frykt for vikarbyråer.

«IT-folk liker seg som vikarer» var tittelen på en artikkel digi.no hadde i forrige uke, og som skapte sterke reaksjoner blant våre lesere.

Norgessjef Gudrun Jebsen i bemanningsselskapet Elan IT, er overrasket over det hun mener er en unødig frykt blant folk. Elan IT har fått mange av de store tunge selskapene i Norge som kunder, og ansetter rundt 60 IT-vikarer hver måned og over 1.000 per år. Mellom 30 og 40 av disse får tilbud om fast ansettelse.

– Poenget med vikartjeneste er at det skal være et gode både for arbeidsgiver og ansatt, sier Jebsen til digi.no.

For det er ikke bare arbeidsgiveren som skal sile ut. Den ansatte skal også like arbeidsgiveren og sin eventuelle nye arbeidsplass. Ofte er det er fordel å ha prøvd arbeidsplassen opptil et halvt år, før man kan være sikker på at denne arbeidsplassen er det riktige valget, mener Jebsen.

Debattinnleggene antydet at både lønn og ansettelsesforhold ble tynet fra vikarbyråenes side, noe Jebsen synes er forunderlig.

– Hadde vi drevet med noe ulovlig, hadde vi ikke overlevd som selskap veldig lenge, sier Jebsen. Hun ønsker i denne artikkelen å gi en forklaring på hvordan vikarbyråene jobber, for at det ikke skal være noen tvil om hvilke rettigheter og muligheter en vikar har.

Try&hire
Fleksible tilknytningsformer, som i diskusjonen blant annet blir kalt try&hire, er nok kommet for å bli. (Å markedsføre konseptet er for øvrig ikke et lovbrudd, som påstått i diskusjonen.) Norske bemannings- og rekrutteringsbyråer bistår, ved å tilby fleksible tilknytningsformer, til å gjøre norsk næringsliv konkurransedyktig i et globalt marked.

– Mange kandidater tilbys jobb på denne måten, og mange får slik sin første faste jobb. Det man alltid kan være sikker på er at anerkjente bemannings- og rekrutteringsbyrå både kjenner og følger lover og regelverk. I Norge har for øvrig midlertidige ansatte et svært godt vern i henhold til norsk lov. sier Jebsen til digi.no.

Konseptet skal være basert på gjensidighet. For mange er det en stor fordel å kunne teste miljø og arbeidsoppgaver før man takker ja til en fast jobb. Tilsvarende er det viktig for arbeidsgiver å få testet kandidatens kompetanse og kvalifikasjoner. Å ta en avgjørelse basert på to intervjuer kan vise seg å være en vågal avgjørelse. Både for arbeidsgiver og kandidat.

Kanskje får kandidaten nettopp på grunn av fleksibiliteten i tilknytningsformen muligheten til å prøve seg i en jobb han eller hun ellers ikke ville blitt vurdert for? På denne måten kan et midlertidig oppdrag åpne mange dører.

Lønn
Som de fleste andre steder avhenger lønn av tilbud og etterspørsel. Jebsen framholder at spisskompetanse ofte lønnes svært godt, både når det gjelder innleide og faste ressurser. I Elan finnes det flere eksempler på at midlertidig ansatte tjener bedre enn fast ansatte i samme bedrift.

– For å tiltrekke seg de beste hodene må også rekrutterings- og bemanningsbyråene tilby konkurransedyktig lønn, sier Jebsen.

Pensjon
Å betale ut oppsparte pensjonspoeng etter seks måneder, er ikke mulig i henhold til norsk lov. Alle kandidater som er i oppdrag eller er ansatt i Elan i over 12 måneder får med seg pensjonspoeng på lik linje med faste ansatte.

Prøvetid
Mange påstår at de opplever å få til sammen 12 måneders prøvetid – først som utleid i seks måneder, så i seks nye måneder med prøvetid etter ansettelse hos oppdragsgiver. Elan opplever imidlertid at de fleste bedrifter tilgodeser seks måneder som innleid ressurs som fullført prøvetid. Dette er noe kandidaten bør ta med i sin forhandling om fast ansettelse.

Til toppen