Antall angrep på webservere stabiliseres

Antall nettsteder som ufrivillig fikk endret forsiden sin i februar, tilsvarer tallene fra januar. Trenden viser altså en nedgang siden i fjor høst.

Network Associates har kanskje et litt tynt grunnlag til å si at antall "defacements" av nettsteder har gått ned siden i fjor da statistikken bare er blitt ført de seks siste månedene. Men siden nedgangen fra desember til januar var på hele 34 prosent, er det grunn til å tro at crackerne har funnet andre måter å plage nettverksadministratorene på. Ikke minst de siste ukenes DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) tyder på dette.

Slike angrep er ikke med i statistikken til Network Associates, som kun tar for seg såkalte defacements, eller at noen bryter seg inn på en webserver og endrer forsiden til ett eller flere nettsteder.

Tallene fra Network Associates for februar er altså relativt hyggelig lesning. 506 nettsteder (en økning på to prosent siden januar) ble utsatt for defacements denne måneden. Disse fordelte seg slik på de forskjellige serveroperativsystemene:

Plattform Antall angrepne servere Endring siden januar
Windows NT 302 +2%
Linux (forskjellige varianter) 94 +9%
Sun Solaris 43 -14%
BSD (forskjellige varianter) 36 +35%
Andre 31 +21%

Blant de kjente bedriftene og organisasjonene som ble utsatt for defacements i februar, var Yamaha Motor Company, Nike, US Army, Reuters i Sverige, RSA, Nasa og Sony.

;