Antall IT-ingeniører øker faktisk

Stadig færre tar IT-utdannelse, men høyskoleutdannede havner ofte i IT-bransjen, viser SSB-tall.

Stadig færre tar IT-utdannelse, men høyskoleutdannede havner ofte i IT-bransjen, viser SSB-tall.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennom Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), viser en kraftig vekst i sysselsettingen i yrker som krever høyskoleutdannelse, og veksten har vært størst for ingeniører og teknikere.

Blant de ti yrkene som sysselsetter flest personer fra høyskoler, har det ifølge SSB vært sterkest vekst i IT-bransjen som vokste med 6.000 flere tekniske stillinger.

Disse inkluderer systemutviklere, programmerere, dataingeniører og teknikere (inkludert drift og brukerstøtte). Tallet på sysselsatte økte fra 56 000 til 62 000 fra 2004 til 2005.

Også IT-ledige i den samme kategorien har nå lettere for å få jobb viser Aetat som i 20 måneder på rad har målt gradvise forbedringer i ledigheten blant IT-folk.

    Les også:

I desember var det registrert 1 451 ledige, 397 færre enn i samme måned i 2004. Det betyr en nedgang på 21 prosent.

Ifølge underdirektør Hans Kure i Aetat er ledigheten i IT-bransjen nå langt lavere enn ledigheten generelt som viste 14 prosent nedgang i desember.

Sammenlikner man 2005 med 2004, måned for måned, ser man at nedgangen i ledighet blant IT-folk akselererer: Ledigheten gikk ned 12 prosent i mai, 14 prosent i juni, 16 prosent i juli, 19 prosent i august, 21 prosent i september, 22 prosent i oktober og 22 prosent i november.

Samtidig har det nærmest vært en dobling i antall ledige stillinger i IT-bransjen det siste halvannet året.

Til toppen