Antall langtidsledige i IKT-bransjen faller

I vinter steg tallet på langtidsledige i IKT-bransjen raskt oppover, men nå faller tallene igjen. Men det blir flere ledige.

I vinter steg tallet på langtidsledige i IKT-bransjen raskt oppover, men nå faller tallene igjen. Men det blir flere ledige.

Tallene fra Aetat viser både lysere og dårligere vær for IKT-bransjen i Norge.

Veksten i antallet langtidsledig IKT-ansatte flatet ut og faller faktisk svakt, viser statistikk digi.no har fått utlevert fra Aetat.

Har du vært ledig i over seks måneder, definerer Aetat deg som langtidsledig - for statistikken sier da at sjansene dine til snart å finne ny jobb dessverre faller. Ved passerte seks måneder begynner derfor mange å vurdere utdannelse og andre muligheter i stedet for å fortsette søkeprosessen.

Forvirrende nok, øker samtidig fortsatt antall arbeidsledig. Tallene gjort et hopp fra rundt 2000 i våres til 2260 arbeidsledige i juni og 2522 i juli. Dette går frem av statistikk som ligger på
Aetats hjemmesider. (se tabell 2.32) Aetat mener at dette er naturlige sesongmessige svingninger som vil rettes i løpet av august/september.

I 2000 og 2001 fikk de aller fleste oppsagte seg jobb ganske raskt. Mange ble IT-sjefer, andre fikk jobber hos sine tidligere kunder som driftsfolk eller interne konsulenter. Særlig i offentlig sektor var det et stort underskudd på IT-folk, mye fordi dotcom-selskapene hadde lokket ut så mange med høye lønnstilbud.

Tall digi.no har fått fra Aetat viser at av de registerte arbeidsledige IKT-folk i januar i fjor, hadde bare 20 prosent vært ledige mer enn seks måneder. Men nå steg tallene - trolig hadde offentlig sektor og de andre IT-brukerne har sugd opp mye av den arbeidskraften de trenger.

Tallene for januar i år viste at 32 prosent av alle arbeidsledige IKT-folk hadde vært uten arbeid i minst seks måneder.

Men juli-tallene er gode nyheter - av totalt 2214 arbeidsledige IKT-folk er 662 langtidsledige (uten jobb i over seks måneder). Dette tilsvarer et svakt fall fra 32 prosent i januar til 29 prosent nå i juli.

Fallet er ikke stort, og kan mulighens forklares ved at langtidsledige blir studenter eller tar seg andre jobber utenfor bransjen. Men tallene stiger hvertfall ikke.

Statstikken forteller også en annen historie: Av de forskjellige typer IKT-ansatte, er det IT-rådgiver og systemutvikler som dominerer på både statistikken for alle arbeidsledige og langtidsledige. Det er også mange ledige teknikere og programmerere, men programmerene skaffer seg raskere jobb igjen.

Her er tallene som viser forskjellene på hvor fort eller langsomt forskjellige yrkesgrupper får seg jobb eller forsvinner fra statistikken på annen måte:

Arbeidsledige IKT-ansatte

         
Yrkesgruppe Totalt Juli 2003 Totalt Juli 2002 Langtid Juli 03 Langtid juli 02
IT-direktør 49 44 23 12
IT-rådgiver 672 434 187 93
Programingeniør 8 6 1 0
Programmerer 203 158 63 49
Sivilingeniør 37 11 8 1
Systemutvikler 806 559 239 136
Tekniker 278 249 96 65
Web-utvikler 58 74 13 7
Web-designer 103 48 32 9
Totalt 2 214 1 538 662 372

PS: Tallene for totalt antall arbeidsledige varierer mellom 2214 og 2252, avhengig av de to definisjonene Aetat bruker for å telle.

Til toppen