Antall nettbrukere opp 70%

Det er nå 60 millioner brukere av Internett. USA har den største andelen med 37 millioner brukere og en økning tilsvarende 43 prosent i året. I resten av verden er det nå 23 millioner brukere, men her er økningen i gjennomsnitt på 70 prosent i året.

Det er nå 60 millioner brukere av Internett. USA har den største andelen med 37 millioner brukere og en økning tilsvarende 43 prosent i året. I resten av verden er det nå 23 millioner brukere, men her er økningen i gjennomsnitt på 70 prosent i året.

Den amerikanske undersøkelsen, utarbeidet av eMarketer viser at USA er i ferd med å bli tatt igjen av resten av verden. Dersom denne utviklingen fortsetter kommende år, vil resten av verden ha flere internettbrukere enn USA innen tusenårsskiftet.

Dette er ikke rart ettersom det amerikanske markedet, som det norske, var tidelig ute med å ta i bruk det nye mediet. Nå nærmer både USA og Norge seg metningspunktet og at økningen derfor avtar er forståelig.

Undersøkelsen beregner at antall brukere i resten av verden over en femårsperiode vil nidobles, fra 16.4 millioner i 1997 til 143 millioner i 2002, i henhold til internet.com. Inkluderer man USA vil økningen på verdensbasis være på 500 prosent i den samme tidsperioden, fra 44 millioner til 228 millioner.

Nedgangen som vi nylig har sett i den norske bruken av Internett skyldes ifølge mange at det er sommerferie, i tillegg skylder mange på fotball-VM. At dette kan ha en innvirkning er det nok ikke tvil om. Men mange mener at nedgangen kan skyldes at de norske brukerne nå er mer erfarne og derfor har mistet interessen til å "leke" på nettet samtidig som de er blitt flinkere til å søke.

Slik rasjonell bruk, mener flere, kan ha en negativ innvirkning på antall besøk. Interessen trenger derfor ikke være dalende fordi antall besøk synker, men kan istedet vise til en tendens til mer målrettet søking. Ikke bare i arbeidssamenheng men også privat, i forhold til nyheter, og innsamling av annen informasjon, planlegging av ferier og diverse kjøp og salg.

Men man kan også velge å tro at internett er en "døgnflue". Det finnes flere som mener at internett er en flopp og det er selvfølgelig ikke bare den "ensomme rytter" Leif Osvold som er skeptisk til det digitale mediets egentlige suksess. Selv om han selv påstår at han er den eneste i Norge som har spådd nedgang i bruken av internett.

Til toppen