Antall nye norske nettbutikker dabber av

Antall nye norske nettbutikker dabber av, til tross for at stadig flere vil handle over nett.

Antall nye norske nettbutikker dabber av

Antall nye norske nettbutikker dabber av, til tross for at stadig flere vil handle over nett.

I følge en undersøkelse gjennomført for Mamut, er det kun fire av ti norske bedrifter som utnytter muligheten til å selge produktene sine på nettet. Dette til tross for at det forventes en firedobling i antall norske netthandlere de nærmeste tre årene. Det er med andre store muligheter for bedrifter som satser på Internett som kanal.

Teller er Norges største kortinnløser, og har ansvar for Visa- og MasterCard-kort. De har i dag avtale med 60 000 fysiske butikker, hvorav bare 1400 er rene norske nettbutikker.

Utviklingen går nemlig tregt til tross for at butikker som har valgt å tilby varer og tjenester på nett, har stor suksess.

Ifølge informasjonssjef Anders Bigseth i Teller vokste antall brukersteder med bare 15 prosent fra 2005 til 2006, mens omsetning fra nettbutikkene har hatt en vekst på 37 prosent.

All handel med visa-kort mot norske nettbutikker endte i fjor på 4,7 milliarder kroner. I tillegg kommer handel med utenlandske nettsteder.

Antall nettbutikker i Norge vokste fra rundt 1200 i 2005 til drøye 1400 i 2006. I tillegg har også Nordea og Euroconex avtaler med nettbutikker som kan dreie seg om et par hundre butikker.

Omsetningen med Visa-kort i Norge var nærmere 400 milliarder kroner i 2005. Netthandelen sto for rundt syv milliarder av disse. Tallene for 2006 er ennå ikke klare, men det er all grunn til å tro at omsetningen har løftet seg sterkt.

Allerede i september var det klart at netthandelen hadde passert seks milliarder kroner.

Etterspørselen etter nettbutikker er faktisk større enn det reelle tilbudet. I Norge oppgir hele sju av ti norske internettbrukere at de benytter seg av netthandel. Dette utgjør per dags dato 55 prosent av befolkningen, ifølge SSB.

Til toppen