Antipiratundersøkelse blant de små i distriktene

Antipiratjegeren BSA Norway har sendt 4.000 eksemplarer av sin "trygghetstest" til småbedrifter i distriktsnorge.

Antipiratjegeren BSA Norway har sendt 4.000 eksemplarer av sin "trygghetstest" til småbedrifter i distriktsnorge.

"Trygghetstesten" består av et skjema med spørsmål over to sider som skal fylles ut av bedriftens daglige leder eller IT-ansvarlig. Skjemaet er sendt til 4.000 bedrifter, hovedsakelig i distriktsnorge, med mellom fem og femti ansatte. BSA sier at omfanget av ulovlig programvarebruk erfaringsmessig er størst i mindre bedrifter. Derfor rettes søkelyset mot disse i år. Business Software Alliance (BSA)
BSA er en allianse av programvareprodusenter verden over. Det er lokale avdelinger i over 40 land. Medlemmene er dels globale leverandører som Adobe, Microsoft, Novell, Apple og Sybase, dels lokale leverandører som Mamut og Visma i Norge. I Norge er også IKT Norge medlem.

De første spørsmålene går ut på å kartlegge hva slags oversikt man har over PC-ene og programvaren i organisasjonen, og hvor sikker man er på at lisensene er i orden. Så følger en rekke spørsmål der man skal oppgi hvor mange brukere det er på spesifiserte pakker fra Microsoft, Autodesk, Mamut, Visma og Adobe, og hvor mange brukerlisenser det er for hver av dem.

Det er ingen rubrikk på spørreskjemaet som gir opplysninger om hvem som fyller det ut. BSA advarer mot å skrive navn på personer eller bedrift å skjemaet, og garanterer at alle innleverte skjemaer vil behandles anonymt.

Bedriftene mottar en høflig anmodning om å svare innen en ukes tid. Vibeke Hauge i BSA Norge sier til digitoday.no at man også vil høflig purre de som ikke svarer. Hun avviser at de som ikke svarer kan risikere å betraktes som mistenkelige.

Resultatene av "trygghetstesten" skal analyseres og brukes i BSAs videre arbeid for å få bedrifter til å holde seg innenfor lisensavtalene for bruk av programvare.

BSAs undersøkelser viser en nedgang i andelen piratkopiert programvare i norske bedrifter og organisasjoner fra 53 prosent i 1994 til 37 prosent i 1999. Den neste store undersøkelsen som kartlegger bruken av piratkopiert programvare i Norge, kommer i april neste år. Hauge sier hun regner med fortsatt nedgang i brudd på lisensavtalene.

Norge er verst i Norden i ulovlig bruk av programvare. BSA regner med at programvareleverandørene taper 800 millioner kroner i året. Dette gir samfunnsmessige ringvirkninger i form av tapte skatter, avgifter og arbeidsplasser, mener BSA.

Les mer om piratkopiering av programvare:


Totalt anarki med snerten programvare
Børsnotert brite var programpirat
FBI infiltrerte internasjonal piratkopieringsring
Piratene råder nettauksjoner
Hundre piratanmeldelser i Norge i 1999
Milliardkrav mot datapirater
BSA sprenger piratring

Til toppen