Antitrustmyndighetene vil ha mer informasjon fra Oracle

Antitrustavdelingen i USAs justisdepartement har stilt Oracle en rekke spørsmål om budet på PeopleSoft. Utspillet tolkes som motvilje mot oppkjøpet.

Antitrustavdelingen i USAs justisdepartement har stilt Oracle en rekke spørsmål om budet på PeopleSoft. Utspillet tolkes som motvilje mot oppkjøpet.

Oracle var forberedt på utspillet fra antitrustavdelingen i USAs justisdepartement, og hadde på forhånd varslet at det var forventet. Utspillet tolkes som et klart signal på at myndighetene mener det er sannsynlig at de vil ha innvendinger mot oppkjøpet. Oracle er pålagt å svare på spørsmålene, som har til hensikt å skaffe fram mer informasjon som grunnlag for en framtidig beslutning, men det er ikke gitt noen tidsfrist. I dette tilfellet, siden Oracle har interesse av å få fortgang i saken, regnes det likevel med at det kan ta noen uker å grave fram alt underlagsmaterialet myndighetene ber om. Når Oracle har svart, har myndighetene ti dager på seg til å ta en avgjørelse om å gå videre.

    Les også:

At utspillet var ventet skyldes først og fremst den vanlige oppfatningen at oppkjøpet vil forene de to nest største aktørene i et viktig marked. Dessuten har PeopleSoft selv til de grader understreket antitrustsiden ved oppkjøpet at det ville vakt oppsikt med manglende interesse fra myndighetenes side. Oracle har anledning til å appellere departementets forespørsel under henvisning til at den skulle være utilbørlig eller uhensiktsmessig, men det betraktes som mer sannsynlig at selskapet har satt i gang arbeidet med å finne fram til materiale som departementet kunne ventes å være interessert i.

Utspillet innebærer nok en grunn til at Oracle vil forlenge budet på PeopleSoft utover den nåværende fristen på 7. juli. Oracle har saksøkt PeopleSoft for å hindre dem fra å komme med utspill som kan svekke aksjonærenes muligheter til å godta budet trass i motstanden fra styret og ledelsen. Denne saken skal behandles i retten 16. juli.

Selv om Oracle graver fram underlagsmaterialet for departementet på rekordtid, vil ledelsen i PeopleSoft få bedre tid på seg til å drive gjennom oppkjøpet av J.D. Edwards, noe Oracle ikke ønsker. Dette oppkjøpet kan også bli utsatt for departementets mistanke om brudd på antitrustreglene. Siden dette oppkjøpet innebærer en aksjetransaksjon, og ikke en ren likvidtransaksjon om i Oracles tilfelle, har departementet en lengre frist på seg for å fremme krav om ytterligere avklaring av konkurransesituasjonen. Fristen er 14. juli. Fristen for aksjonærene i J.D. Edwards å godta oppkjøpstilbudet fra PeopleSoft er 17. juli.

Til toppen