Antyder forsinket delprivatisering

- Nå må vi bruke tid på å gjenoppbygge tilliten i aksjemarkedet. Tormod Hermansen avviser heller ikke at det blir nødvendig med å utsette børsintroduksjonen for å skape ro rundt selskapets ledelse.

- Nå må vi bruke tid på å gjenoppbygge tilliten i aksjemarkedet. Tormod Hermansen avviser heller ikke at det blir nødvendig med å utsette børsintroduksjonen for å skape ro rundt selskapets ledelse.

- I en situasjon det to stater skal selge aksjer er det nødvendig at det er en klar og trygg tillit mellom styret og ledelsen i selskapet, sa Tormod Hermansen torsdag.

Han mener at de siste ukenes offentlige debatt rundt selskapet ikke har gitt nødvendig tillit i aksjemarkedet, og sier at den planlagte børsnoteringen og delprivatiseringen kan bli utsatt til situasjonen har normalisert seg.

- Nå må vi drøfte denne situasjonen med rådgiverne våre. Vi kommer ikke uskadet ut av en slik situasjon der det blir skapt svært mye usikkerhet. Vi håper imidlertid at vi skal kunne rette på dette, sa Hermansen.

Den svenske og norske regjeringen skal selge henholdsvis 27 og 7 prosent i teleselskapet, og så langt er det bare lagt begrensninger på hva andre tele og it-selskap skal kunne eie, nemlig tre prosent.

Til toppen