AOL dropper kabel-TV - satser heller på xDSL

America Online (AOL) vil nå satse på alternativ teknologi som xDSL, istedet for kabel-TV som plattform for distribusjon av båndbreddekrevende teletjenester. Selskapet mistet siste mulighet til å kjøpe seg inn i et større kabelselskap da AT&T sist uke kjøpte kabel-selskapet MediaOne.

America Online (AOL) vil nå satse på alternativ teknologi som xDSL, istedet for kabel-TV som plattform for distribusjon av båndbreddekrevende teletjenester. Selskapet mistet siste mulighet til å kjøpe seg inn i et større kabelselskap da AT&T sist uke kjøpte kabel-selskapet MediaOne.

AOL har startet samtaler med flere Bell-selskap med sikte på å etablere et nasjonalt bredbåndsnett i USA uten bruk av kabel-TV selskapenes infrastruktur. Sentralt i dette står xDSL-teknologien, som kan benyttes for å distribuere flere Mbit/s over det tradisjonelle telenettet, som oftest består av kobberkabler. En teknologi som ADSL kan teoretisk komme opp i en overføringshastighet på 6-8 Mbit/s, mens de kommersielle tilbudene som nå er på gang, blant annet i Norden, setter en grense på 2 Mbit/s.

USAs fire Bell-selskap, som er USAs lokaltelefoniselskap etter at de ble fisjonert ut fra AT&T i 1983, har lenge jobbet med ulike xDSL-teknologier på egen hånd som et tilbud til de segmentene som trenger høyere båndbredde for sine kapasitetskrevende teletjenester.

AOL vil ifølge The Wall Street Journal gjerne etablere en avtale med Bellselskapene og teleselskapet GTE det xDSL-prosjektene samles under en paraply og et varemerke. AOL vil gjerne at dette varemerket skal være selskapets eget.

- DSL er en fabelaktig teknologi, sier president i AOL og kabel-TV veteran, Bob Pittman, til News.com.

AOL har allerede kommet ganske langt i planene om å skape et xDSL-nett i USA gjennom avtaler med Bell Atlantic og SBC, som i sin tur begge er i fusjonsforhandlinger med henholdsvis GTE og Ameritech. I tillegg er det åpnet samtaler med GTE, US West og BellSouth. Om selskapet får etablert avtaler med alle selskapene er AOL nær et nasjonalt bredbåndsnett.

Når avtalene er etablert gjenstår bare det å få kundene til å benytte xDSL-teknologien. I dag har vel 750.000 husholdninger i USA kabel-modem, mens bare 50.000 har tatt i bruk xDSL, ifølge tall fra Forrester Research. AOL ønsker å dramatisk øke dette tallet og vil dra nytte av sin kundebase på 17 millioner.

Til toppen