AOL kjøper Netscape for ,2 mrd.

Så er det i boks: America Online kjøper Netscape. Verdien på selskapet fastsettes til vel 32 milliarder kroner, basert på det America Online (AOL) vil betale for selskapet med aksjer i eget selskap. Handelen inkluderer også en strategisk allianse mellom AOL og Sun.

Så er det i boks: America Online kjøper Netscape. Verdien på selskapet fastsettes til vel 32 milliarder kroner, basert på det America Online (AOL) vil betale for selskapet med aksjer i eget selskap. Handelen inkluderer også en strategisk allianse mellom AOL og Sun.

Den strategiske alliansen betyr at Sun vil betale for i benytte seg av Netscapes programvare for elektronisk handel. AOL vil på sin side kjøpe systemer og service for minst 500 millioner dollar (USD) hos Sun de neste tre årene. AOL vil også motta minst 350 millioner USD i linsenser, markedsføring og annonser fra Sun.

Det var ventet at denne handelen sto på en endelig avtale mellom Sun og AOL. Denne gav til slutt et positivt resultat om gjensidig kjøp av varer og tjenester.

Ifølge The Wall Street Journal Interactive vil denne handelen skape nye muligheter for Suns Java-teknologi, spesielt som teknologi for forbrukerrettede handelsløsninger. AOL har i dag over 15 millioner registrerte brukere og har med Netscape og alliansen med Sun fått et betydelig våpen i kampen om Internett, der hovedmostander er Microsoft.

Hovedgevinsten for AOL er Netscapes Internett-portal Netcenter og nettlesersuiten Communicator. AOL er mindre opptatt av Netscapes hovedinntektskilde, tjenerprogramvaren. Over 80 prosent av AOLs inntekter er abonnentavgifter og større trafikk på bedfriftenes nettsteder kan bidra til å vesentlig høyere inntekter fra annonser.

Tjenerprogramvaren kan være interessant i den grad AOL ønsker å bruke den for å orientere seg mer mot bedriftsmarkedet.

Styreleder i AOL, Steve Case sier at kjøpet av Netscape er et stort skritt fram for AOL.

- Netscape har hatt en nøkkelrolle i å utvikle Internett som et handelssentrum, og vi har de samme målsettingene, sier han.

For hver Netscape-aksje gis det 0,45 AOL-aksjer, og handelen ventes gjennomført i løpet av våren 1999.

AOL og Netscape representerer også to av de mest benyttede nettsteder i verden. Blant AOLs konkurrenter finnes Microsoft Network, og kjøpet av Netscape styrker AOLs målsetting om fremdeles å være blant de ledende på nettet.

Til toppen