AOL på domeneraid i forkant av Time Warner-avtalen

America Online (AOL) akter ikke å bli skrudd av domenepirater: I dagene før gigantfusjonen med Time Warner ble annonsert, registrerte AOL over 20 ulike domenenavn med ulike kombinasjoner av Time Warner/AOL.

America Online (AOL) akter ikke å bli skrudd av domenepirater: I dagene før gigantfusjonen med Time Warner ble annonsert, registrerte AOL over 20 ulike domenenavn med ulike kombinasjoner av Time Warner/AOL.

Ifølge Bloomberg registrerte AOL minst 21 domener som spenner fra AOLTW.com til AmericaOnlineTimeWarner.net. Det nye selskapet får navnet AOL Time Warner. Å ende opp som løsepengegissel for domenepirater er det siste AOL/Time Warner trenger, og det har tydeligvis stått høyt på fusjonskameratenes agenda å løse disse problemene før de oppstår.

Spesielt det siste året har problemet med domenepirater tiltatt internasjonalt. Enkeltpersoner kan registrere et domenenavn nesten gratis - enkelte steder helt gratis - for så å forsøke å selge det til blodpris til den som måtte føle et mer naturlig eierforhold til domenet. Det finnes en rekke eksempler på bedrifter som er blitt ofre for "domenetyveri" - i den forstand at firmanavn er kjøpt av andre til bruk som domenenavn. Ett eksempel er Intel som opplevde at et pornonettsted registrerte prosessorprodusentens firmanavn i en "erotisk" URL.

Når slike navnespørsmål havner i rettssalen faller som regel kjennelsen i favør av det misbrukte selskapet - i hvert fall i USA, der man i fjor vedtok den såkalte Anti-Cybersquatting Act. Denne lovteksten gir (noe overforenklet forklart) selskaper adgang til å kreve inntil 100.000 dollar i erstatning dersom enkeltpersoner eller andre forsøker å profittere på å registrere domener basert på andres registrerte varemerke.

Til toppen