AOLs konkurrenter kaster stein i glasshus

Online-tjenesten America Online hadde torsdag samtaler med statsadvokater fra 20 delstater for å komme fram til felles retningslinjer for kompensere forbrukere som ikke har kunne nyte tjenester de har betalt for.

Online-tjenesten America Online hadde torsdag samtaler med statsadvokater fra 20 delstater for å komme fram til felles retningslinjer for kompensere forbrukere som ikke har kunne nyte tjenester de har betalt for.

Statsadvokater i 20 delstater hadde torsdag et felles fire timer langt møte med representanter for America Online (AOL) for å diskutere de mange klagene mot tjenesten i kjølvannet av vellykket markedsføring og rimeligere priser. Ti statsadvokater samt representantene for AOL var fysisk til stede i Chicago, resten deltok per konferansetelefon. Ifølge en talsperson for initiativtakeren, statsadvokat Jim Ryan i Illinois, var målet at AOL skal gi misnøyde forbrukere en eller annen form for økonomisk kompensasjon, når de har hatt utgifter til tjenester som ikke er levert. AOLs talsperson Tricia Primrose sa at selskapet samarbeidet med statsadvokatene, og at man regnet med en minnelig løsning.

Antakelig vil arbeidet ikke gi nærmere resultater før om en ukes tid. Da må delstatsmyndighetene utarbeide hver sin konkrete løsning med AOL.

Kilder på Internett synes å ha mistet oversikten over antall søksmål mot AOL, utenom at det dreier seg om minst "et halv dusin" og at det i tillegg verserer en god del klaging. Det skal ikke være uvanlig at statsadvokater i USAs delstater koordinerer felles samtaler med synderen i store forbrukersaker. AOL opplevde en liknende statsadvokat-aksjon i fjor, rett etter at de gikk over til et annet prissystem. Da gikk selskapet med på å betale kompensasjon til de abonnentene som var blitt skadelidende.

Rett før møtet erfarte AOL ytterligere problemer, da rutinemessig vedlikehold på e-post-tjenesten tok lenger tid enn beregnet, og tjenesten måtte settes helt ut av drift i tre timer fram til kvart over ni New York-tid.

Stein i glasshus

Flere av konkurrentene prøver å tjene på AOLs problemer. AT&T WorldNet – med bare 600.000 abonnenter mot AOLs mer enn 8 millioner – kunngjorde torsdag resultatene av en undersøkelse gjennomført fra 23. desember til 2. januar. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag av AT&T WorldNet, og tydet på at 63,3 prosent av alle som prøvde å få kontakt med AOL hadde problemer, mens bare 6,5 prosent av de som prøvde å logge seg på WorldNet ikke fikk kontakt. En annen undersøkelse, som WorldNet gjennomførte blant sine nyeste abonnenter, viste at 44,5 prosent av dem kom fra AOL. Av disse oppga 77 prosent at de var misfornøyd med servicen de fikk fra AOL.

En talsperson for AOL repliserte til Wall Street Journal at flere abonnenter hos AT&T ikke medfører færre abonnenter hos AOL, og at intern informasjon i AOL tydet på at abonnentene stort sett holdt seg til selskapet.

Samme dag gikk en forholdsvis uprøvet tjeneste gikk ut for å fallby ubegrenset Internett-tilgang livet ut til såvidt under 60 USD. Folk fra nyhetstjenesten CNET som prøvde å abonnere på det nye Internett-tilbudet fra @bigger.net fikk imidlertid problemer, enten med opptatt signal eller fordi linjen ble brutt straks de fikk kontakt. Unnskyldningen fra @bigger.net var som et ekko av AOL: "Vi var ikke forberedt på så mange henvendelser..." Den som prøver å gjøre seg populær på andres bekostning møter med andre ord de samme kapasitetsproblemene.

Ross Rubin fra Jupiter Communications understreket overfor CNET at det knapt finnes den Internett-tilbyderen som ikke har erfart problemer av samme type som AOL har i dag, etter rask vekst. Han trakk blant annet fram AT&Ts egne problemer i november i fjor, da 50.000 abonnenter opplevde to døgn uten e-post, og minnet om det gamle ordtaket om å kaste stein i glasshus.

Til toppen