AP/FrP opponerer mot utenlandsk IT-kraft

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge er oppgitt over at det ikke finnes politisk vilje til å lempe på reglene når det gjelder tilgang på kompetent IT-arbeidskraft utenfor EU.

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge er oppgitt over at det ikke finnes politisk vilje til å lempe på reglene når det gjelder tilgang på kompetent IT-arbeidskraft utenfor EU.

Næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Kjell Opseth og Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm vil ha flere tusen data-eksperter til IT-Fornebu, men vil ikke åpne for arbeidsinnvandring.

IKT-Norge får stadig inn meldinger fra bedrifter som ønsker å ansette høyt utdannede IT-folk utenfor EØS-området, men som blir nektet dette.

Det kreves en dispensasjon fra gjeldende regelverk for at norske bedrifter skal kunne ansette for eksempel indiske IT-eksperter. De fleste bedriftene IKT Norge har vært i kontakt med opplever dette som svært vanskelig.

Regjeringspartiene er i utgangspunktet positive til å lempe på regelverket når det gjelder arbeidsinnvandring for IT-folk, ifølge organisasjonen.

- Vi finner det høyst paradoksalt at Hedstrøm og Opseth er de som er mest aktive for å holde kompetente folk ute, samtidig som de hevder at IT-Fornebu skal tiltrekke seg slik kompetanse utenfra, sier en oppgitt Fredrik Syversen, konsulent i IKT-Norge, til digi.no.

- Vi hadde ærlig talt ventet oss mer fra både AP og FrP i denne saken, det er oppsiktsvekkende at man ikke tar den raskest voksende industrien på alvor, fortsetter Syversen.

- Når vi vet at EU vil ha en manko på over én million IT-utdannede i løpet av en tiårsperiode, er det naivt å tro at vi skal hente denne type kompetanse fra dette området. Ønsker man å hjelpe norsk IT-næring må man åpne for arbeidsinnvandring også utenfor EØS-området, er Syversens bønn.

Til toppen