Ap krever avklaring om pressestøtten

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann krever en forklaring fra kulturminister Anne Enger Lahnstein når pressestøtten for 1999 behandles i Stortinget i neste uke.

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann krever en forklaring fra kulturminister Anne Enger Lahnstein når pressestøtten for 1999 behandles i Stortinget i neste uke.

I en pressemelding skriver Jon Olav Alstad at han krever å få vite hva egentlig har foregått i budsjettprosessen. Forliket med Høyre og Fremskrittspartiet 25. november førte til pressestøttekutt på 35 millioner kroner i forhold til det opprinnelige forslaget.

I forslaget til statsbudsjett hadde Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre foreslått en økning på drøyt seks millioner kroner sammenliknet med tildelingen for 1998.

Aftenposten skrev i går at Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl i forkant har drevet utstrakt lobbyvirksomhet for å få kuttet pressestøtten. Orkla Media eier mange lokalaviser og kniver knallhardt med A-pressen i dette markedet. Det vil være A-presse-avisene som først og fremst får merke redusert pressestøtte.

Utspillet fikk Norske Aviser Landsforening til å reagere med å innkalle medlemmet Orkla Media til møte. Norsk Redaktørforenings Per Edgar Kokkvold sier til Aftenposten at han er relativt målløs og mener det er svært alvorlig hvis kontakten mellom Heyerdahl og Lahnstein har fått noen som helst betydning for utfallet.

Dagens leder i Dagens Næringsliv forsvarer Heyerdahls rett og plikt til å slåss mot urettferdige statlige subsidier og konkurransevridninger som rammer ens egen bedrift.

Lahnstein har avvist enhver hentydning til at Heyerdahls lobbyvirksomhet har hatt direkte innvirkning på hennes fordeling av pressestøttemidler.

Det er først og fremst et ni siders notat fra Heyerdahl til Kulturdepartementet (som både Nettavisen og Dagens Næringsliv understreker at de publiserte innholdet ukevis før Aftenposten) som har kommet i fokus. I det skriver Orkla at den politisk differensierte pressen, som ligger implisistt i pressestøttens intensjoner, er i ferd med å forsvinne. Avisene har frigjort seg fra politiske bånd og har fått en økt underholdningsprofil og profesjonalisering som har gjort at forskjellene mellom avisene er redusert.

Dermed er også det mediemessige og ideologiske grunnlaget forvitret i forhold til det som opprinnelig var hensikten med pressestøtteordningen. Den ble innført under daværende statsminister og senterpartist Per Borten i 1969. Jan Lindh, sjefen i Orkla Media, mener ifølge Aftenposten at det er konkurransevridende og meningsløst å holde enkelte aviser kunstig i live.

- Dersom nåværende leder i Senterpartiet har blitt påvirket av overskuddet i Orkla til å legge ned aviser, har hun forvaltet arven etter Borten på en elendig måte, sier Aps Jon Olav Alstad i en pressemelding

- Avisene har en viktig rolle i et demokrati, og Lahnstein bidrar til å redusere den ytringsfriheten vi har i samfunnet der avisene er en av de viktigste bærebjelkene. Det er alvorlig når Senterpartiets leder bidrar til at markedskreftene får overta styringen av ytringsfriheten, mener han.

Alstad er ett av Aps medlemmer i Familie- og Kulturkomiteén som i dag legger frem sin budsjettinnstilling for Stortinget hvor partiene har drøftet blant annet kutt i pressestøtten.

- AP vil fremme forslag om å øke pressestøtten når saken skal opp i Stortinget og Senterpartiets representanter får dermed mulighet til å rette opp Lahnsteins forsøk på å la markedet overta styringen. Forslaget som Senterpartiets leder står bak, vil ramme aviser i distriktene og bidra til at makt sentraliseres når markedet får overta, mener han.

Alstad har signalisert, i likhet med SV, at man bør kunne finne inndekning i andre deler av kulturbudsjettet.

Til toppen