AP-lag for universitet hos IT Fornebu

AP-laget i Bærum har vedtatt å gå inn for å etablere et universitet hos IT Fornebu.

AP-laget i Bærum har vedtatt å gå inn for å etablere et universitet hos IT Fornebu.

Det har gjennom årene versert mange planer om både høyskoler og universiteter på IT Fornebu. Foreløpig troner forskningssenteret Simula som enslig svane.

Dette vil Bærum-politikere gjøre noe med, og foreslår nå et universitet.

Ifølge Asker og Bærum Budstikke har representantskapet for Bærum Arbeiderparti nå vedtatt at det skal etableres et næringsbasert teknisk entreprenøruniversitet på Fornebu.

Institusjonen skal satse på tekniske studier og forskning på fagområder der regionen kan være spesielt konkurransedyktig, for eksempel innen bioinformatikk og IKT, heter det i forslaget.

En slik nisjeinstitusjon kan finansieres av risikovillig kapital og hente egne inntekter fra strategisk forskning (oppdragsforskning).

Ap-laget foreslår at institusjonen kan samarbeide med universitetet i Oslo.

Bærum-ordfører Odd Reinsfelt har tidligere foreslått en modell tilsvarende Den tekniske högskolan Kalmar i Göteborg.

I tillegg har styret i IT Fornebu i et brev til statsminister Jens Stoltenberg argumentert for en revitalisering av IT- og kunnskapssenteret på Fornebu gjennom en kraftig styrking av Simula-senteret sammen med Institutt for Informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo.

IFI og Simula legger opp til tre eller fireårig løp, med til enhver tid 80 studenter. Skolen tar inn masterstudenter som videreutdannes til doktorgrad.

Det vil være snakk om 20 doktorgrader i året. Fysisk vil utdannelsen skje på Universitetet i Oslo og ved Simula-senteret.

Utdanningen er tenkt gruppert i fem områder innen IKT, der programvare og kommunikasjonsteknologi vil være to av fagområdene. I tillegg vil studentene tilbys emner som forskningsledelse og kommunikasjon.

Til toppen