Ap og Høyre krangler om telepriser

Skal Teletilsynet sette priser som øker konkurransen eller skal teleoperatørene behandles likt?

Arbeiderpartiet mener utbyggerne får mer enn nok støtte gjennom differensierte termineringspriser, mens Høyre mener forskjellen blir for lite til at Netcom og Telenor får reell konkurranse fra utfordrerne Tele2 og Network Norway.
Arbeiderpartiet mener utbyggerne får mer enn nok støtte gjennom differensierte termineringspriser, mens Høyre mener forskjellen blir for lite til at Netcom og Telenor får reell konkurranse fra utfordrerne Tele2 og Network Norway.

Skal Teletilsynet sette priser som øker konkurransen eller skal teleoperatørene behandles likt?

Den viktigste konkurransen i telemarkedet går ikke på prisen sluttkundene må betale for å ringe. Den går på den fastsatte maksprisen på samtaleterminering som Post- og teletilsynet setter.

Denne termineringsprisen er prisen som en teleoperatør må betale hvert minutt når en abonnent ringer til en abonnent i en konkurrents nett.

Denne prisen er ofte høyere enn hva sluttbrukeren må betale, og det kan derfor bli dyrt hvis det blir for mange slike utgående samtaler i forhold til antall innkommende.

Post- og teletilsynet har satt tak på hvor mye teleoperatørene får lov til å ta i makspris, og de har differensiert avgiften. For eksempel har Telenor og Netcom en lavere makspris enn Tele2 og Network Norway, fordi de sistnevnte er utfordrere med mindre kundebase og med et stort og dyrt utbyggingsprosjekt forran seg.

Selv om det er en forskjell, så er ikke Tele2 og network Norway fornøyd. Post- og Teletilsynet reduserte deres makspris, slik at de fra 2010 må nøye seg med 75 øre per minutt i termineringspris, istedenfor dagens 1,15 kroner.

Til sammenligning må Telenor og Netcom på det tidspunktet nøye seg med 60 øre per minutt i termineringsavgift.

Tele2 og Network har sagt at de må revurdere sine utbyggingsambisjoner som en følge av dette vedtaket, og Høyres stortingsrepresentant og næringspolitisk talsmann, Torbjørn Hansen har satt spørsmålstegn ved teletilsynets vedtak.

Han mener at det er for lite konkurranse på telemarkedet i Norge, og at behovet for en tredje aktør med eget mobilnett er så stort at Tele2 og Network Norway må få større drahjelp i form av å få beholde en større differanse på termineringsprisene.

Arbeiderpartiet er kritisk til Høyres resonnement. De mener Tele2 og Network Norway har nytt svært godt av dagens differensiering, og at de absolutt ikke har noe å klage over.

- Tele2 og Network Norway vil tilsammen tjene 1,5 milliarder kroner på forskjellen i teleprisene de kommende årene. De som betaler regningen er Telenor og Netcoms mobilkunder, sier stortingsrepresentant Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet, til Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiet er skuffet over at Tele2 og Network Norway ikke vil bruke penger på utbygging også i distriktene, men isteden fokusere utelukkende på storbyene.

Post- og teletilsynet mener de har gjort et rettferdig og fornuftig vedtak, og at de har balansert hensynet mellom utbyggernes behov for differensierte priser, og de etablerte aktørenes behov for rettferdige konkurransevillkår.

    Les også:

Til toppen