Åpen høring i EU om nettnøytralitet

Skal danne grunnlag for nye regler om hvordan operatører kan prioritere trafikk.

Åpen høring i EU om nettnøytralitet

Skal danne grunnlag for nye regler om hvordan operatører kan prioritere trafikk.

EU-kommissær Neelie Kroes, som har ansvaret for unionens «digitale agenda», åpnet i går EU-kommisjonens åpne høring om nettnøytralitet. Høringen er presentert på EUs nettsider, under tittelen Public consultation on the open internet and net neutrality. Den omfatter et 12 siders dokument med til sammen 15 spørsmål som enhver kan svare på, enten per brev eller per e-post.

Kroes oppfordrer «alle interesserte parter – tjeneste- og innholdsleverandører, forbrukere, bedrifter, forskere» å levere svar innen 30. september i år. Svarene skal danne utgangspunktet for en egen rapport fra EU-kommisjonen om nettnøytralitet, som skal legges fram innen nyttår.

Kommissæren understreker at høringen ikke dreier seg om det prinsipielle, men om det praktiske. EU står for at Internett skal være åpent og nøytralt, slik at forbrukere ikke hindres fra å nyte tjenester og innhold etter eget ønske. Men båndbredde er en knapphetsfaktor, og vil bli det i mange år framover. Tjenester som videodeling og internett-tv krever mye båndbredde, mens tjenester som telefoni og videokonferanser fungerer ikke med mindre trafikken de genererer prioriteres over andre tjenester. Brukere må kunne stole på at telefonsamtaler ikke blir avbrutt eller forstyrret selv under et populært program på internett-tv.

Derfor driver nettoperatører med ulike former for trafikkstyring. EU ønsker klare regler for trafikkstyring, slik at nettets nøytralitet og åpenhet ikke undergraves. Det kreves også åpenhet om hvordan trafikkstyring praktiseres, slik at brukere kan danne seg et bilde av hvordan operatøren prioriterer sine tjenester innen man tegner et abonnement.

Spørsmålene i høringen søker å kartlegge hvorvidt respondentene oppfatter at nettnøytralitet og åpenhet faktisk er et problem i dagens Europa, om det er flaskehalser, om svakheter i dagens reglement og praksis, om kablede og mobile nettverk bør underkastes de samme regler og prinsipper og så videre.

Nye regler vil blant annet innvirke på mobiloperatørers anledning til å sette en øvre grense for hvor mye data en abonnent tillates å laste ned i et gitt tidsrom før båndbredden strupes. De vil også regulere i hvilken utstrekning en innholdsleverandør kan avtale med en nettoperatør at eget innhold skal prioriteres framfor konkurrenters innhold. Hvorvidt slike avtaler overhode skal tillates, er blant spørsmålene i høringen.

Spørsmål 15 lyder slik: «Utenom trafikkstyringsutfordringene nevnt ovenfor, er det andre presserende spørsmål rundt ytringsfrihet, pluralisme i media og kulturelt mangfold på internettet? Hvis det er tilfelle, hvilke tiltak er påkrevet for å verne om disse verdiene?»

Til slutt inviteres respondentene til å reise egne tilleggsspørsmål rundt nettnøytralitet og besvare dem.

Digi.no hører gjerne fra organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som besvarer denne høringen. Send oss en kopi av svaret, slik at vi kan følge opp denne saken!

    Les også:

Til toppen