Åpen Java vil bety mye for Linux-PC-er

Mannen som leder et utbredt grensesnitt for Linux-PC-er, tror åpen Java vil få stor betydning.

Åpen Java vil bety mye for Linux-PC-er

Mannen som leder et utbredt grensesnitt for Linux-PC-er, tror åpen Java vil få stor betydning.

I midten av november kunngjorde Sun at de ville distribuere alle sine Java-implementasjoner – JEE, JSE (JDK) og JME – i åpen kildekode under samme lisens som Linux, det vil si GPL. Nederlandske Techworld har publisert en lang artikkel om hva slags følger dette kan få.

Følgen som kan få størst betydning utover skaren av entusiaster, ser ut til å gjelde applikasjoner for Linux-PC-er.

Artikkelen siterer uttalelser fra Jeff Waugh, direktør for Gnome Foundation som utvikler et av de mest utbredte brukergrensesnittene for Linux og Unix.

Ifølge Waugh har det hittil vært en «mur» mellom Java og åpen kildekode i forhold til applikasjoner for sluttbrukere. Frigivingen av Java under GPL innebærer at denne muren rives ned.

– Når Java gjøres til åpen kildekode, innebærer det at det kan legges inn som standard del i enhver Linux-distribusjon. Det innebærer at vi vil kunne lage sluttbrukerapplikasjoner i Java, og distribuere dem sammen med Linux.

I dag inneholder mange Linux-distribusjoner en implementasjon fra Kaffe.org som tilbyr det som trengs for å kjøre Java-programmer. Den distribueres under GPL, men den er ikke anerkjent av Sun, og den mangler en del viktige egenskaper, blant annet i forhold til sikkerhet.

Når Sun tilbyr sin egen Java virtuell maskin og tilbehør under GPL, får Linux-folket full tilgang til en fullverdig implementasjon. Etter det digi.no erfarer, er det en utbredt forventning innen åpen kildekodemiljøet at de fleste Linux-distribusjonene for PC-er om kort tid vil integrere Suns egen Java virtuell maskin.

Waugh ser også fram til at JME (Java Micro Edition) under GPL vil gjøre det mulig for Gnome-utviklere å lage Java-applikasjoner som kan kjøre på både PC-er, mobiltelefoner, PDA-er og dedikerte utstyr.

Det tredje momentet Waugh trekker fram, er at GPL-Java vil gjøre Java mer konkurransedyktig overfor Mono, Novells åpen kildekodeimplementering av Microsoft .Net. Mono kritiseres av blant andre Red Hat fordi det bidrar til å berike Windows i større grad enn Linux.

Det er ikke bare Kaffe.org som ekte GPL-Java gjør overflødig. GNU har drevet et eget prosjekt, GNU Classpath, for å utvikle frie klassebibliotek for bruk med frie virtuelle maskiner og Java-kompilatorer. Dette arbeidet var kommet fram til versjon 0.92 da Sun kunngjorde sin egen GPL-Java.

I artikkelen til Techworld sier representanter for både Kaffe.org og GNU Classpath at de hilser Suns åpening av Java velkommen, selv om det innebærer av mye av arbeidet deres kan ha vært forgjeves. De mener Java nå vil være langt mer tiltrekkende for åpen kildekodeutviklere enn tidligere, og det har jo også vært målet for deres innsats.

Dalibor Topic i Kaffe.org siteres dit hen at «Java-fellen» som hittil har hindret åpen kildekodeutviklere fra å engasjere seg i Java på grunn av Suns strenge lisenser, nå er et avsluttet kapittel.

Hele Techworld-artikkelen kan leses her.

Til toppen