- Åpen kildekode er ikke gratis

Fornyingsminister Heidi Grande Røys må ha regnet feil, mener norsk sjef i Oracle Per Hove.

- Åpen kildekode er ikke gratis
(Bilde: Marius Jørgenrud)

Fornyingsminister Heidi Grande Røys må ha regnet feil, mener norsk sjef i Oracle Per Hove.

Oracle har kjørt en svært offensiv linje for vekst i IT-bransjen gjennom å ta over andre aktører. De er det selskapet som uten sammenligning har gjennomført de mest spektakulære oppkjøpene de siste årene.

– Hver tredje ansatte i Oracle har kommet gjennom oppkjøp av andre selskaper, og vi er nå 22 000 utviklere, sier Per Hove, sjef for Oracle Norge.

Oracle presenterer seg nå som et selskap som er «komplett, åpent og integrert». Målet er ikke å pøse på med ytterligere muligheter, men å gi kundene stordriftsfordeler.

– Vi oppfatter at markedet ikke etterspør mer funksjonalitet. Drift av løsninger er svinedyrt, så vi ønsker å senke driftskostnader, sier Norgessjefen i Oracle.

Prosessen med oppkjøpene beskriver han slik:

– Først skaffer vi oss kontroll over selskapene. Målet er å være komplette løsningsleverandører innen de industriområdene det satses på. Deretter åpnes løsningene opp og de standardiseres. Deretter gjør vi tjenestene tilgjenglig for applikasjonene.

Administrerende direktør Per Hove i Oracle Norge
Administrerende direktør Per Hove i Oracle Norge Bilde: Marius Jørgenrud

- Åpen kildekode koster

Databaseproduktene til Oracle utfordres av flere friprog-selskaper, blant annet MySQL, som tidligere i år ble kjøpt av Sun. Konkurransen kan slå begge veier, men Oracle velger å se positivt på det.

– Vi har sett flere eksempler på kunder som går over til Oracle etter å ha nådd en hvis modenhet, sier Claes Watndal, som leder selskapets norske partneravdeling.

– Åpen kildekode er ikke gratis. Min oppfatning er at det koster like mye etter fem år. Jeg er uenig med fornyingsministeren at det i utgangspunktet er en god løsning å dele friprog-løsninger blant 30 kommuner. Tenk deg vedlikeholdskostnadene, sier Per Hove.

Det å anta at noe er billigere bare fordi det oppgis å være gratis blir helt feil, mener sjefen for Oracle i Norge.

– Jeg mener de har regnet feil på totalkostnaden ved slike løsninger. Det gjelder både opplæring, support og tilgang til konkurranse og kompetanse. Åpen kildekode er ikke løsningen for å redusere store offentlige IT-kostander, slår Hove fast.

Claes Watndal, leder av Oracles norske partneravdeling.
Claes Watndal, leder av Oracles norske partneravdeling. Bilde: Marius Jørgenrud

Raskere datavarehus

Forrige uke holdt Oracle sin store kundesamling OpenWorld i San Francisco. Der sa Oracle-sjef Larry Ellison at de for første gang skal begynne å levere maskinvare.

Nå skal selskapet levere en lagringsserver som er bygget på standard HP-komponenter. Med produktet «Exadata» øker hastigheten på datavarehus med en faktor på minst ti, enkelte ganger opp mot 70, hevder Oracle.

– Grunnen er at mye av databaselogikken er lagt veldig nære de fysiske databasene, forklarer Watndal.

Avtalen gjelder globalt, og innebærer at Oracle selger og markedsfører produktene, mens HP skal besørge leveranse og gi support.

Til toppen