Åpen kildekode truer opphavsretten

Programvarestrateg Craig Mundie i Microsoft har holdt en tale der han angriper åpen kildekodebevegelsen og GPL-lisensen som trusler mot opphavsretten.

Programvarestrateg Craig Mundie i Microsoft har holdt en tale der han angriper åpen kildekodebevegelsen og GPL-lisensen som trusler mot opphavsretten.

Talen ble forhåndsomtalt i flere medier, der det ble lagt mest vekt på at Microsoft ville gi flere utviklere enn tidligere, tilgang til viktig kildekode. Noen, blant dem Financial Times, sa at dette varslet en oppmyking av selskapets forhold til åpen kildekodebevegelsen. Andre, blant dem Wall Street Journal og New York Times, pekte på at det i dagens konkurransesituasjon er hensiktsmessig for Microsoft å dele sin kildekode med flere.

Etter at Mundie holdt sin tale torsdag kveld norsk tid, var det klart at den siste tolkningen var den korrekte. Reuters sendte ut en melding med overskriften "Microsoft erklærer krig mot åpen kildekodemodellen", og flere medier lot overskriften stå uten ytterligere spissing.

Microsoft har i alle år vært villig til å dele kildekode med betrodde partnere. Den nye .Net-strategien som selskapet karakteriserer som avgjørende for dets overlevelsesevne, er fortsatt i en fase der den først og fremst markedsføres overfor utviklere. Microsoft-avdelinger fra India til Nord-Europa pleier utviklere som aldri før, og Steve Ballmer og Bill Gates har begge engasjert seg personlig i disse kampanjene. En oppmyking av Microsofts egne regler for deling av kildekode er en naturlig konsekvens av .Net-satsingen, og har ingenting med noen åpning mot åpen kildekode å gjøre.

Mundie selv understreket, like sterkt som OpenSource.org-sjef Eric Steven Raymond i en kommentar til Linux Today, at Microsoft og åpen kildekodebevegelsen står på hver sin diametralt motsatte forretningsmodell. Ifølge Microsoft tjener man mest, og får best programvare, på strengt å kontrollere hvem som gis tilgang til kildekoden. Ifølge Raymond tjener man mest, og får best programvare, ved å åpne for allment innsyn, og følge helt andre lisensbetingelser. Tar man begge på ordet, er begge like opptatt av å verne opphavsretten, selv om metodene er sterkt forskjellig.

Debatten dreier seg altså ikke egentlig om vern av opphavsrett, men om to uforenlige forretningsmodeller, der begge parter forsvarer den modellen de har bygget sin eksistens på.

Til toppen